Św. Józef Kalasancjusz w Cieplicach

Św. Józef Kalasancjusz w Cieplicach

W Kolegium w  Cieplicach powstał nowy obraz św. Józefa Kalasancjusza z portretami świętych i  błogosławionych z naszego Zakonu autorstwa Andrzeja Boja Wojtowicza. To jedno z  trzech dzieł zrealizowanych przez artystę od 2021 r. dla klasztoru w Jeleniej Górze. 

Obraz "S. Iosephus Calasantius" został namalowany na płótnie o wym. 296x195 cm farbami własnej produkcji oraz gotowymi. – Kiedy po raz pierwszy przekraczałem próg domu zakonnego w Cieplicach stało się dla mnie jasne, że powinien powitać mnie portret, i to duży, Założyciela Zakonu – opowiada sam autor. – Kalasancjusz będzie witał wchodzących, a błogosławił wychodzących z klauzury zakonu. Taka ojcowska asystencja – błogosławieństwo do dobrych zajęć i powitanie po dobrze spełnionych obowiązkach. Portretowi Kalasancjusza towarzyszą portrety świętych i błogosławionych Zakonu Pijarów. Po swej prawej ręce Kalasancjusza znajduje się bł. Piotr Casani, po lewej natomiast o. Dragonetti Gaspar widziany tylko w połowie ze względu na to, że nie złożył profesji. Po prawej stronie o. Dragonetti znajduje się Sługa Boży Gliceriusz Landriani. Od góry obrazu po lewej stronie w rogu znajduje się bł. Antoni Schwarz, pod nim kolejno: św. Faustyn Miguez oraz św. Pompiliusz Pirotti. Po prawej stronie Pompiliusza widnieje w połowie ukryty portret św. Stanisława Papczyńskiego, ponieważ przez połowę swojego życia był pijarem, a potem Założycielem marianów w Polsce. Idąc dalej po prawej stronie zobaczymy bł. Dionizego Pamplonę, przełożonego w Peralta de la Sal. Pozostali to męczennicy pijarscy. W podstawie portretu przedstawieni zostali papieże zasłużeni dla Zakonu Pijarów. Od lewej strony portrety opatrzone zostały w daty z ważnych wydarzeń: 

1617 - papież Paweł V brewem Ad ea per quae z 6 marca powołuje Kongregację Paulińską Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych
1621 - papież Grzegorz XV brewem In Supremo Apostolatus z 18 listopada podnosi Szkoły Pobożne do rangi zakonu o ślubach uroczystych 
1669 - papież Klemens IX bullą Ex iniunto nobis nobis z 23 stycznia podnosi Szkoły Pobożne do rangi zakonu o ślubach uroczystych 
1748 - papież Benedykt XIV bullą Caelestis Paterfamilias z 7 sierpnia ogłasza o. Józefa Kalsancjusza błogosławionym
1767 - papież Klemens XIII bullą Admirabilis sane z 16 lipca ogłasza bł. Józefa Kalasancjusza świętym.

Kolory obrazu odzwierciedlają jego charakter. Szlachetna szarość przywodzi na myśl ślub ubóstwa, natomiast czerwienie i oranże  miłość płynącą z wiary. Układ ikonograficzny całości wskazuje na kolejny ze ślubów - posłuszeństwo, tym bardziej, iż sam Kalasancjusz, można powiedzieć, oświetlony jest światłem płynącym z góry od Boga. Wzór i kolorystyka stuły jest z kompletu liturgicznych szat już wcześniej zacytowanych w obrazie Matki Bożej do kaplicy w domu zakonnym w Cieplicach. – Przystępując do pracy nad portretem Kalasancjusza, nie wzorowałem się na masce pośmiertnej – zbyt dużo portretów Kalasancjusza odnosi się do stanu po śmierci – wyjaśnia Andrzej Boj. – Moim zamysłem było stworzenie portretu, bazując oczywiście na oryginalnej anatomii-postaci Kalasancjusza żywego-obecnego tu i teraz.

Artysta wykonał od 2021 r. dwa portrety do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Cieplicach: św. Jana Pawła II oraz pierwszy wizerunek św. Józefa Kalasancjusza. W Kolegium Andrzej Boj przygotował i zrealizował projekt kaplicy w domu zakonnym w Cieplicach. Powstały obrazy: "Maryja Ubogich z Dzieciątkiem", wizerunek Chrystusa, który zalicza się do cyklu "Oblicz", który jest kontynuacją. Zostaną przygotowane jeszcze dwa obrazy. 

MK