Spotkanie duszpasterzy

Spotkanie duszpasterzy

W myśl czwartego ślubu, który składają pijarzy, szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży, w naszej Prowincji organizowanych jest wiele wydarzeń, które pozwalają rozwijać się i realizować naszym uczniom i parafianom na różnych płaszczyznach.

Wiele wydarzeń odbywa się cyklicznie od wielu lat. Po pandemii mogły one wrócić do naszego kalendarza w pełnym wymiarze i wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Podczas spotkania odbyły się również warsztaty "Duszpasterz - lider skrojony na miarę", które poprowadziła Grażyna Gulczyńska, trener mentalny, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu oraz Organizatorka Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca. — Pracowaliśmy nad tym, żeby duszpasterz było dobrym liderem. Dobrym czyli kompletnym, skutecznym, spełnionym, odnoszącym sukcesy i nakierowanym na dobro dzieci i młodzieży, żeby jego praca przynosiła rezultaty — opowiada prowadząca. Uczestnicy podczas warsztatów pracowali nad kompetencjami lidera, budowaniem pewności siebie. — Lider sam może nad sobą pracować, nad swoim rozwojem, budować pewność siebie, która jest fundamentem skuteczności działania — mówi Grażyna Gulczyńska. — Dawaliśmy sobie również prawo do popełniania błędów i porażek, żeby zdjąć z siebie presję, żeby być jeszcze bardziej skutecznym. Trenerka podkreślała również, jak ważne w byciu liderem jest wspierające środowisko, wspierający ludzie wokół nas, którzy będą nam nie tylko pomagać odnosić sukcesy, ale osiągać je razem z nami. Te wszystkie elementy będą wspierały nas w podejmowanych działaniach i dawały owoce w pracy duszpasterskiej, by te były jak najlepsze dla tych, do których duszpasterze są powołani i posłani.  

W najbliższych miesiącach czekają nas wydarzenia organizowane w całej Polsce. Zaczniemy Pielgrzymką Ósmoklasistów do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach. Pod koniec kwietnia do Krakowa po raz 21. przyjadą ministranci i lektorzy z naszych placówek, by przez kilka dni rywalizować w różnych konkurencjach sportowych na Parafiadzie Środowisk Pijarskich. W maju zapraszamy wszystkich muzyków, którzy swoim śpiewem i grą na instrumentach ubogacają liturgię. Podczas Przeglądu Schol Pijarskich odbywać się będą warsztaty dla poszczególnych grup uczestników, by razem uczyć się od siebie i stworzyć wspólny zespół. Początek czerwca będzie okazją do wyjazdu na Dni Integracji Pijarskiej do Poznania i na Lednicę.  W połowie czerwca wrócimy do Krakowa na intensywny Kurs Animatora Pijarskiego. Licealiści ponownie przez pięć dni będą uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach i konferencjach, by zdobyć umiejętności dobrego lidera i praktyczną wiedzę do pracy w swoich placówkach. W wakacje też nie można narzekać na brak wydarzeń, bo zaczniemy na początku lipca od 34. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Przez tydzień będziemy kształcić nasze serca – cnotami, umysł – naukami, a ciało – ćwiczeniami. Największe sportowe wydarzenie, które połączone będą poprzez grecką triadę: stadion-teatr-świątynia. Po Parafiadzie po raz drugi zapraszamy młodzież z klas 6-8 szkoły podstawowej na Wakacyjne Spotkanie Młodzieży Pijarskiej Szkół Podstawowych, które w zeszłym roku odbywało się po raz pierwszy i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dla uczniów z liceum wakacyjną propozycją jest wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku będą się odbywały w Lizbonie. To niepowtarzalna okazja do spotkania w międzynarodowym gronie. Jeśli nie wyjazd za granicę, to zapraszamy na pielgrzymi szlak w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę z grupą nr 14 - św. Józefa Kalasancjusza, która wyruszy z Wawelu 6 sierpnia

Przedstawione wydarzenia pokazują, że w swoich działaniach pijarzy starają się, poprzez wypełnianie swojego charyzmatu, dotrzeć do każdego dziecka, do każdego ucznia. Proponując wartościowe spotkania, wydarzenia, dzięki którym uczestnicy będą mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a także wzmacniać swoją duchowość i wiarę, budować relacje z drugim człowiekiem i Bogiem. 

To właśnie podczas takich spotkań, jak to, które miało miejsce w dniach 9-10 lutego w Kurii Prowincjalnej naszego Zakonu w Krakowie, duszpasterze starają się zaplanować i dopasować treści spotkań i wydarzeń do potrzeb dzisiejszych dzieci i młodzieży, by jeszcze lepiej realizować i wypełniać misję, którą wyznaczył nam św. Józef Kalasancjusz, która tak została zapisana w Konstytucjach i Regułach Zakonu Szkół Pobożnych: W naszych ośrodkach nigdy nie powinno brakować odpowiedniego i wytrwałego ukierunkowania zawodowego i powołaniowego, które — uwzględniając wymagania ewangeliczne — pomoże dzieciom i młodzieży w pełniejszym poznaniu i zaakceptowaniu siebie oraz planowaniu swojego życia w społeczeństwie i Kościele przyszłości.

MK