25 lat parafii w Lidzie na Białorusi

25 lat parafii w Lidzie na Białorusi

25 listopada 2023 r. na Białorusi świętowaliśmy jubileusz 25 lat erygowania parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z kościołem pw. św. Józefa Kalasancjusza w Lidzie. Uroczystość zgromadziła wielu parafian i gości, którzy jednoczyli się w liturgii w dziękczynieniu za dar jubileuszu. 

Sobotnia obchody rozpoczęły się wykładem p. Tatiany Zabłockiej pt. "Droga pijarów do Lidy". W swoim przedłożeniu zaprezentowała historię pijarskiej obecności na ziemiach dzisiejszej Białorusi w ramach Prowincji Polskiej, a następnie Prowincji Litewskiej oraz bogatą historię kolegium lidzkiego, a przedstawiając ostatnie lata pijarów w Lidzie zakończyła słowami: — I tak będzie nadal.

Mszy Świętej przewodniczył abp Józef Staniewski, metropolita mińsko-mohylewski, który w kazaniu, odwołując się do dziedzictwa literatury białoruskiej, nawiązując do bogatej historii pijarów i podkreślając naturalne bogactwa tych ziem, zauważył, że "same uginają się kolana, a serce śpiewa hymn «Ciebie Boga wysławiamy» za wszelkie dzieła, których Pan dokonuje przez człowieka wczoraj i dziś na tej ukochanej ziemi lidzkiej". Hierarcha przypomniał również, że w tym roku Lida obchodzi 700. rocznicę swego założenia.

Mszę koncelebrował bp Aleksander Kaszkiewicz, ordynariusz diecezji grodzieńskiej, który 25 lat temu utworzył nową parafię pijarską na lidzkim os. Industrialnym oraz bp Jerzy Kosobucki, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Białorusi. Biskup Grodzieński podziękował pijarom za pracę duszpasterską w jego diecezji, szczególnie za opiekę nad dziećmi i młodzieżą. W uroczystościach wziął również udział o. Prowincjał Mateusz Pindelski, który podziękował parafianom za wytrwanie w wierze, a współbraciom za wielką miłość do Matki Bożej i wyjątkowe nabożeństwo do św. Józefa Kalasancjusza oraz pielęgnowanie pijarskiej tożsamości.

Ten szczególny jubileusz razem z wiernymi świętowali pijarzy ze Szczuczyna, duchowni z okolic oraz siostry zakonne. 

O. Aleksander Machnacz, proboszcz lidzkiej parafii przypomniał najważniejsze wydarzenia z jej historii. — Została ona erygowana 19 listopada 1998 r.  mówił. — 1 listopada 2000 r. w tymczasowej kaplicy została odprawiona pierwsza Msza Święta, a 11 maja 2002 poświęcono fundamenty przyszłego kościoła. Kamień węgielny został poświęcony przez papieża Jana Pawła II, a 25 sierpnia 2017 r. dokonano poświęcenia świątyni. Rok później poświęcono komplet trzech dzwonów. Przez te 25 lat funkcjonowania parafii udzielono w niej 1363 chrztów, 1069 dzieci przyjęło I Komunię św., 640 osób przyjęło sakrament bierzmowania, zawarto 457 małżeństw, ok. 1500 osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych i wiatyku, a 677 parafian odeszło już do Pana zakończył o. Aleksander.  

Na zakończenie uroczystości poświęcono pamiątkową tablicę, a najbardziej zasłużeni duchowni, siostry zakonne i świeccy otrzymali dedykowane im podziękowania.

Fot. Dzianis Kazachenko, www.grodnensis.by

MK