Zjazd sekretarzy misyjnych

Zjazd sekretarzy misyjnych

W dniach 16-18 kwietnia 2024 r. w Pieniężnie po raz drugi odbył się zjazd sekretarzy ds. misji męskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Uczestnicy, którzy reprezentowali 16 jurysdykcji spotkali się w klasztorze werbistów w Pieniężnie na Warmii.

Zjazd skoncentrowany był w większości na formie warsztatowej. Prezes Agencji Fundraisingowej Armiger, Szczepan Kasiński, przybliżył tajniki nowoczesnych i skutecznych sposobów pozyskiwania środków na działalność misyjną. Szkolenie prowadzone tego dnia zostało podzielone na cztery bloki: fundraising relacyjny, komunikacja i pozyskiwanie Darczyńców, kampanie zbiórkowe oraz obsługa Darczyńców. Dzień zakończył się ewaluacją internetowych stron misyjnych niektórych zgromadzeń, których przedstawiciele uczestniczyli w zjeździe. 

Jednym z gości była również profesor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego UKSW Monika Przybysz, która w swoim wykładzie mówiła o naturze i obecnych trendach w mediach społecznościowych. Było to punktem wyjścia do pokazania, w jaki sposób można wykorzystać te środki komunikacji w promowaniu misji.

Wybór miejsca na doroczny zjazd osób odpowiedzialnych za działalność misyjną w swoich zgromadzeniach zakonnych nie był przypadkowy — mówi o. Andrzej Danilewicz SVD. W naszym klasztorze werbistów w Pieniężnie mieści się Misyjne Seminarium Duchowne, z którego wyjechało na wszystkie kontynenty ponad 600 misjonarzy   wyjaśniał o. Andrzej. Tu też, na przestrzeni wielu lat, podejmowano szereg misyjnych inicjatyw o zasięgu ogólnokrajowym. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić rozbudowywane z dużym rozmachem Muzeum Misyjno-Etnograficzne, które może poszczycić się największą kolekcją tego typu w Polsce. Jego ponowne otwarcie zaplanowane jest na jesień bieżącego roku. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich ds. Misji i Kontaktów z Polonią. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 6-8 maja 2025 r. w Licheniu. 

MK