Dni Charyzmatu w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Na Kapitule Prowincjalnej w 2019 r. przyjęto propozycję, by "w połowie czterolecia zorganizować spotkanie współbraci przeznaczone na pogłębienie świadomości naszego charyzmatu, analizę oraz aktualizację w konkretnych wspólnotach". To wydarzenie zostało nazwane Dniami Charyzmatu Pijarskiego. W ramach przygotowania Kongregacja Prowincjalna powołała najpierw Ekipę Koordynującą, a następnie Misjonarzy Charyzmatu, którzy otrzymali błogosławieństwo i zostali posłani przez o. Generała. Prowadzone przez nich dni skupienia rozpoczynają proces przygotowań we wspólnotach. Ich kontynuacją są spotkania wspólnoty zakonnej z młodzieżą i współpracownikami świeckimi. To przygotowanie będzie miało swój finał podczas Dni Charyzmatu Pijarskiego odbywających się w dwóch turach: 19-21 oraz 26-28 października 2021 r., a jednocześnie będzie przygotowaniem do 48. Kapituły Generalnej odbywającej się w 2022 r.