Przednowicjat Zakonu Ojców Pijarów

ul. Lwowska 125
35-301 Rzeszów
tel./fax. 17 862 50 23

Konstytucje i Reguły Zakonu Pijarów mówią, iż:

Wszyscy kandydaci, zanim wstąpią do nowicjatu, dołączą się na pewien czas do naszego życia wspólnego i działalności apostolskiej, aby mogli posiąść odpowiednie rozeznanie Bożego powołania i wymagany do niego stopień dojrzałości. W tym czasie i nasza wspólnota lepiej ich pozna i po uważnym zbadaniu ich możliwości dopomoże im, by pewniej podjęli nasze życie. (K 108)

oraz:

W naszym Zakonie obowiązuje przednowicjat, będący przygotowaniem do nowicjatu.(…). Podstawowym zadaniem tego okresu jest osiągnięcie przez kandydata dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedniej do wstąpienia do nowicjatu. (R 160)

A zatem przednowicjat jest pierwszym etapem formacji pijarskiej. Od września 2021 r. odbywa się w  Rzeszowie przy tutejszej parafii (na miejscu dawnego nowicjatu) i trwa prawie rok czasu. Dotychczas trwał cztery tygodnie w Krakowie.

Czas ten służy kandydatom przede wszystkim pogłębionemu doświadczeniu Boga w modlitwie, lepszemu poznaniu siebie oraz naszego charyzmatu. Stąd przednowicjusze oprócz modlitwy, doświadczenia wspólnoty i formacji ludzkiej, angażują się również w posługę wśród dzieci i młodzieży.