Wiadomości

Podsumowanie Kapituły Prowincjalnej

W dniach 11-15 kwietnia 2023 r. w Domu św. Norberta w Hebdowie miała miejsce Kapituła Prowincjalna, która przebiegała pod hasłem: "Pod przewodem Ducha Świętego". Wzięło w niej udział 36 ojców i 1 kleryk z naszej Prowincji: z Polski oraz z Czech, Ukrainy i Białorusi. 

Nowi Asystenci Prowincjalni

W popołudniowej sesji Ojcowie Kapitulni dokonali wyboru Asystentów Prowincjalnych, którzy podejmą w nowej kadencji pracę w następujących obszarach: duszpasterstwo ogólne, edukacji formalnej i nieformalnej, kultury powołaniowej, duszpasterstwa dzieci i młodzieży. 

Habemus Patrem Provincialem

12 kwietnia 2023 r. w Domu Norberta w Hebdowie Ojcowie Kapitulni zebrani podczas Kapituły Prowincjalnej wybrali na kolejną kadencję o. Mateusza Pindelskiego od Maryi Niepokalanej. 

15.04

Po obiedzie Ojcowie Kapitulni zaczęli wracać do swoich domów, wspólnot, by kontynuować dzieło zapoczątkowane przez św. Józefa Kalasancjusza setki lat temu

W swojej homilii o. Prowincjał Mateusz Pindelski mówił, że Ducha Świętego działającego miedzy nami poznaliśmy po owocach: modlitwie, radości i jedności. - Te owoce idziemy nieść dalej wypełniając charyzmat, zostawiając ślad w sercach dzieci i młodzieży

Tegoroczna Kapituła zakończyła się Eucharystią pod przewodnictwem Kongregacji Prowincjalnej

Słowami: Niech nikt nie mówi, że zgasł przesławny ród Józefa Kalasancjusza. To my go przedłużamy - zakończyła się ostatnia sesja Kapituły Prowincjalnej

Sesje plenarne odbywające się przedpołudniem dotyczyły planowaniu kolejnego czterolecia

Po raz ostatni Ojcowie Kapitulni zgromadzili się na jutrzni

14.04

Wieczorem Ojcowie zebrali się w kaplicy na nieszporach i adoracji

W popołudniowych sesjach Ojcowie Kapitulni spotkali się na sesji plenarnej, a także w komisjach, gdzie pochylali się nad wnioskami

Podczas przedpołudniowych sesji plenarnych odbyły się głosowania na wnioski stworzone podczas wczorajszych prac w komisjach 

Jedynym naszym zbawieniem, ratunkiem jest Jezus Chrystus - mówił o. Rafał podczas kazania

Dzień rozpoczął się od jutrzni, po której odbyła się Msz Święta pod przewodnictwem o. Rafała Stenki, który skierował również do Ojców Słowo Boże 

13.04

Dzień zakończył się adoracją i nieszporami

Podsumowaniem dzisiejszej pracy była sesja plenarna kończąca pracę z uczestnictwem świeckich

Po południowej przerwie ponownie powróciliśmy do pracy w komisjach 

Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył bp Jan Piotrowski, który wygłosił również kazanie  

Ojcowie Kapitulni udali się wraz ze świeckimi na obrady w sześciu komisjach

Na pierwszą sesję plenarną dotarli świeccy przedstawiciele: Aleksandra Mozgała, Janusz Podwika, Marta Grębosz, Agnieszka Szymczuk i Sebastian Romaniak

12.04

Trwa ostatnie spotkanie tego dnia, w którym uczestniczą: Prezydium Kapituły, Asystentów Prowincjalnych i Przewodniczących Komisji

Po kolejnym spotkaniu w komisjach Ojcowie wzięli udział w adoracji i nieszporach

Zostali wybrani Asystenci Prowincjalni:
Duszpasterstwa Ogólnego - o. Tomasz Jędruch,
Edukacji Formalnej i Nieformalnej - o. Jarosław Pabian,
Kultury Powołaniowej - o. Grzegorz Misiura,
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży - o. Jacek Wolan

Podczas popołudniowej sesji Ojcowie Kapitulni wybiorą Asystentów Prowincjalnych

Prowincjałem na kolejną kadencję w latach 2023-2027 został wybrany o. Mateusz Pindelski

Rozpoczyna się sesja plenarna, podczas której zostanie wybrany nowy Prowincjał

Po porannej jutrzni odbyła się Eucharystia, której przewodniczył o. Tadeusz Suślik. Prosiliśmy Ducha Świętego o prowadzenie podczas kolejnego dnia Kapituły

11.04

Ojcowie udali się na pierwsze spotkanie w sześciu komisjach

Sesje plenarne podsumowują obszary działań podjętych i zrealizowanych w ostatnim czteroleciu

Zastępcą Sekretarza został o. Edward Kryściak

Sekretarzem Kapituły został o. Adam Langhammer

Podczas I sesji plenarnej zainaugurowaliśmy Kapitułę Prowincjalną

Podczas kazania o. Sławomir Dziadkiewicz podzielił się trzema myślami: Świadomość tego, że nasza praca jest nie tylko dziełem naszym, jako ludzi, ale również dziełem Ducha Świętego; chcemy sobie uświadamiać, jak ważne jest świadectwo przyjaźni z Chrystusem; do tego konieczne jest nasze nawrócenie.

Pierwszy dzień Kapituły rozpoczyna się od Eucharystii, której przewodniczy o. Prowincjał Mateusz Pindelski

10.04

Dzień skupienia zakończył się nieszporami

Marcin Jakimowicz jako refren w dwóch konferencjach powtarzał słowa św. Kalasancjusza: "Duch Święty przemawia często ustami tych, po których nigdy byśmy się tego nie spodziewali"

Rozpoczęła się I konferencja podczas dnia skupienia, którą prowadził Marcin Jakimowicz, redaktor Gościa Niedzielnego

Do Hebdowa dotarli pierwsi ojcowie

Rozpoczynamy duchowe przygotowanie do Kapituły Prowincjalnej