Bolesławiec

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Bankowa 10
59-700 Bolesławiec
woj. dolnośląskie
tel. 668 864 725

boleslawiec@pijarzy.pl
www.pijarzy.boleslawiec.pl

Szkoła powstała w 2013 r. na prośbę władz miasta Bolesławiec. Do sierpnia 2017 funkcjonowała jako podstawówka i gimnazjum, zaś we wrześniu tegoż roku gimnazjum zostało przekształcone w liceum, co wynikało z reformy systemu oświaty. Do szkoły uczęszcza 250 uczniów, których uczy 30 nauczycieli.