Łowicz

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu

ul. Pijarska 2
99-400 Łowicz
woj. łódzkie
tel. 046 837 66 10

szkola@pijarska.pl
www.pijarska.pl

Pierwsza szkoła pijarska w Łowiczu powstała w 1670 roku. Od samego początku łowicki ośrodek odgrywał ważną rolę. W tym mieście odbywały się Kapituły Prowincjalne. Podczas jednych z nich, w 1753, została uchwalona reforma szkolnictwa ks. Stanisława Konarskiego.

Po upadku powstania listopadowego szkoła pijarska w Łowiczu podzieliła los innych szkół pijarskich w Polsce i za wychowanie patriotyczne została zamknięta przez zaborców. Musiała czekać aż 325 lat, do roku 1995, kiedy to o. Eugeniusz Śpiołek powołał do istnienia Pijarską Szkołę Podstawową Królowej Pokoju w Łowiczu. W 1999 powstało pijarskie gimnazjum, a w 2005 liceum.

Dziś szkoła posiada bogato wyposażone pracownie: fizyczno –chemiczną, biologiczną, informatyczną, sale: multimedialną, dwie sale gimnastyczne, bibliotekę, scenę teatralną z garderobą (około 370 strojów) oraz profesjonalnym  nagłośnieniem i oświetleniem. Znajduje się w nich nowoczesny sprzęt, który pozwala uczniom rozwijać się, realizować swoje pasje.

Już od pierwszego roku istnienia placówki organizowane były liczne uroczystości religijne i patriotyczne, jak np. świętowanie 11 listopada, 3 maja, jasełka oraz Patrocinium. Społeczność szkolna uczestniczy także w życiu środowiska pijarskiego poprzez udział w Parafiadzie, Spotkaniach Młodzieży  Pijarskiej, wspólnych wyjazdach wakacyjnych, np. do Rzymu, Peralty.

Istotną rolę w szkole pijarskiej w Łowiczu odgrywa modlitwa. Uczniowie rozpoczynają i kończą naukę wspólną; „rozmową z Bogiem”, która odbywa się w trzech wspólnotach – szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum. Te 15 minut to czas „ukierunkowania uczniów na Boga i wzajemnie na siebie”. Wspólnota szkoły uczestniczy także w szkolnych mszach świętych, adoruje Najświętszy Sakrament, wyjeżdża na pielgrzymki (m.in. na Siekierki do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży czy na Jasną Górę), uczestniczy w rekolekcjach. Uczniowie wspólnie z rodzicami i nauczycielami przygotowują palemki wielkanocne i stroiki bożonarodzeniowe, biorą udział w akcji „Kanapka dla Afryki”. Dochód z tych przedsięwzięć jest przekazywany instytucjom charytatywnym  oraz ubogim rodzinom.

Szkoła powoli ,,budowała” swoją pozycję wśród łowickich szkół. Dziś możemy „pochwalić” się świetnymi wynikami ze sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Pijarska szkoła znajduje się wśród najlepszych liceów w Polsce, a gimnazjum i szkoła podstawowa jest w ścisłej  czołówce szkół w województwie łódzkim.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach (m.in. w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, konkursach czytelniczych, recytatorskich, ortograficznych, językowych, historycznych, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, muzycznych, organizowanych przez inne szkoły, Kuratorium Oświaty, Sejm), olimpiadach (z języka polskiego, języka rosyjskiego, historii, matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, religii), zawodach sportowych (lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, piłka ręczna, szachy) i odnoszą liczne sukcesy.