Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

W tym roku w szkołach pijarskich w Polsce dzień Komisji Edukacji Narodowej jest świętem dla 529 nauczycieli oraz 144 pracowników administracyjnych i pomocniczych. Obecnie pijarzy prowadzą przedszkole, 8 szkół podstawowych i 5 liceów ogólnokształcących.

Placówki te znajdują się w Bolesławcu, Elblągu, Katowicach, Krakowie, Łowiczu, Poznaniu, Rzeszowie i w Warszawie; przedszkole i dwie szkoły są prywatne, natomiast pozostałe ‒ publiczne. Ten rok szkolny rozpoczęło 3169 uczniów szkół podstawowych (o 133 więcej niż rok temu) i 1062 licealistów (o 5 mniej niż rok temu).

Najstarszą szkołą jest Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie, które zostało założone w 1913 r. i dzięki zaangażowaniu profesorów w tajne nauczanie w czasie II wojny światowej działa nieprzerwanie do dziś. Liceum było jedną z dwóch katolickich szkół męskich w PRL i jedną z trzech szkół pijarskich w całym bloku sowieckim. Pozostałe szkoły zostały utworzone w latach 1993-2019 (w tym okresie działało również 7 gimnazjów).

Szkoły pijarskie są otwarte dla każdego, kto akceptuje wartości zapisane w ich statucie. Charakteryzuje je integralne podejście do ucznia w ramach kształcenia, wychowania i formacji religijnej. Wyróżnia je kompetentna i oddana uczniom kadra, silne poczucie wspólnoty uczniów, nauczycieli, absolwentów i rodziców oraz wysokie wyniki nauczania w skali lokalnej, a w niektórych wypadkach także ogólnopolskiej.

Zakon Szkół Pobożnych został założony w 1617 r. w Rzymie przez św. Józefa Kalasancjusza twórcę pierwszego w nowożytnej Europie systemu edukacji na etapie szkoły podstawowej ogólnodostępnego dla chłopców. W 2020 r. w 203 szkołach pijarskich w Europie, Ameryce, Afryce i Azji uczyło się 138 075 uczniów.

o. Mateusz Pindelski SP