Kraków Wieczysta

Kraków
Parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej
archidiec. krakowska

ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków
woj.  małopolskie
tel. 12 411 28 51, fax 12 413 19 21

www.mbostrobramska.pl
parafia.mbo@gmail.com

Osiedle Wieczysta wraz z podkrakowskimi wówczas Rakowicami pod względem duszpasterstwa należały do parafii św. Mikołaja jeszcze od czasu nowego określenia granic parafii miasta Krakowa, dokonanego przez metropolitę ks. kard. Stefana Sapiehę w roku 1923. Duszpasterstwo na Wieczystej w latach powojennych polegało właściwie na sprawowaniu mszy świętej niedzielnej w budynku ochronki (przedszkola), prowadzonego od 1945 r. przez Siostry Służebniczki Dębickie z ramienia kościelnej organizacji charytatywnej „Caritas”. Władze „Caritasu” jesienią 1947 r. wynajęły nowe pomieszczenia dla dzieci w oficynie prywatnego budynku przy ul. Ładnej 8, a dla dwóch sióstr dwa pokoje z kuchnią w części frontowej. Siostry w jednym z pomieszczeń przedszkola urządziły kaplicę, gdzie – jak zanotował urzędnik Wydziału ds. Wyznań - pierwszą mszę świętą odprawił ks. proboszcz Julian Gołąb w dniu 25 grudnia 19471. Warto zaznaczyć od jesieni tego roku nastąpiło znaczne pogorszenie stosunków państwo – Kościół i że miejscowe władze będą starały się odtąd ograniczać dążenia wiernych i władz kościelnych do budowy kościołów i kaplic. Istnienie kaplicy w ochronce było niejako „usprawiedliwione”, bo była ona kaplicą zakonną na użytek sióstr służebniczek i dzieci, ale korzystali z niej również wierni z Wieczystej. Dnia 8 września 1948 r. po wydzieleniu parafii Najświętszego Imienia Maryi w Rakowicach z macierzystej parafii św. Mikołaja ziściły się oczekiwania wiernych z Wieczystej, kiedy to teren ten został przez ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka dekretem z dnia 15 listopada 1952 r. powierzony opiece pijarów z nowej parafii. Wśród pierwszych duszpasterzy z kościoła parafialnego w Rakowicach na Wieczystą przychodzili o. Adam Pitala i o. Józef Szafer. Radość nowych parafian i duszpasterzy spotęgował fakt, że 3 lutego 1953 r. ks. bp Franciszek Jop, wikariusz Archidiecezji Krakowskiej erygował kaplicę w ochronce jako kaplicę publiczną. 4 VIII 1976 r. nastąpiła zmiana duszpasterzy na Wieczystej. Z Cieplic k/Jeleniej Góry przybyli o. Jan Frączek, który został mianowany Rektorem kaplicy i o. Stanisław Abłażewicz, którzy wprowadzili katechezę dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Na początku 1977 r. założono Księgę Chrztów, a 22 maja do I Komunii św. w kaplicy przystąpiło 67 dzieci. Sakramenty Bierzmowania i Małżeństwa oraz pogrzeby były nadal sprawowane w kościele parafialnym w Rakowicach. Od 1976 r. uroczyście obchodzono odpust ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej patronki kaplicy. Przybywało mieszkańców Wieczystej wraz z szybko rozbudowującym się osiedlem Ugorek. Zanim została oficjalnie erygowana parafia p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej i zanim zbudowano Kaplicę Ostrobramską, nawiązującą swym kształtem i wystrojem do pierwowzoru wileńskiego, Maryja z Ostrej Bramy była czczona na Wieczystej już od czasu, gdy pijarzy z Rakowic odprawiali Msze św. w kaplicy przy ul. Ładnej 810. W miarę rozwoju budownictwa mieszkalnego na osiedlu Wieczysta, stało się jasne, że nawet nowa kaplica przy ul. Ostatniej 15, stanowić będzie rozwiązanie tylko tymczasowe. Stąd Rektor kaplicy o. J. Frączek wraz z wiernymi podjęli starania u władz miasta o zezwolenie na lokalizacje i budowę kościoła. Już na jesieni 1977 r. zebrano ok. trzy tysiące podpisów pod petycją w tej sprawie. W dniu 18 lutego 1981 r. w Kurii Metropolitalnej na Franciszkańskiej 3 odbyło się spotkanie z Ks. Kard. Franciszkiem Macharskim, w którym brali udział: o. Prowincjał Gerard Brumirski, proboszcz z Rakowic - o. E. Malicki, Rektor kaplicy - o. J. Frączek i o. St. Abłażewicz. Na spotkaniu omówiono sprawę budowy kościoła i związaną z tym dziełem konieczność powołania nowej parafii (posiadającej osobowość prawną), wydzielając ją z macierzystej parafii Rakowice. Sam ks. kard. Franciszek Macharski udzielając Sakramentu Bierzmowania (po raz pierwszy na Wieczystej) w dniu 15 kwietnia 1981 r. ogłosił zebranym, że będzie pozwolenie na budowę kościoła. 22 maja 1983 r. podczas Mszy na Błoniach Krakowskich papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła na Wieczystej, a 4 sierpnia Kard. Metropolita Franciszek Macharski podpisał dekret erekcyjny parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie i mianował pierwszym proboszczem o. Jana Frączka. Już 19 września 1985 Kard. Franciszek Macharski mógł poświęcić wobec zgromadzonych kilku tysięcy parafian nowy budynek duszpasterski, a w jego przyziemiu nową kaplicę o powierzchni 450 m,² a także gotowe fundamenty kościoła parafialnego. Po wyposażeniu sal w nowym budynku ruszyła katechizacja dzieci i młodzieży a 23 grudnia 1985 r. rozpoczęto odprawiać Msze św. i nabożeństwa w nowej kaplicy przy ul. Meisssnera 20. Od czerwca 2007 roku nowym proboszczem i przełożonym wspólnoty pijarskiej na Wieczystej jest o. Andrzej Tupek, który wraz z duszpasterzami kontynuuje dzieło, w które włożyli serce i duszę dwaj jego poprzednicy: O. Jan Frączek i o. Jacek Raczek. Na jesieni ubiegłego roku zostały przeprowadzone parafialne wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Rok 2008 jest Rokiem Jubileuszu 25-lecia istnienia parafii (4 sierpnia 1983). Z tej okazji w czerwcu 2008 odbył się Parafialny Festyn Jubileuszowy, a kulminacyjnym momentem obchodów Jubileuszu jest Uroczystość Poświęcenia Kościoła – 6 września 2008.

Galerie zdjęć