Łapsze Niżne

Łapsze Niżne
Parafia pw. św. Kwiryna
archdiec. krakowska

ul. Jana Pawła II 84,
34-442 Łapsze Niżne
woj. małopolskie
tel. 18 265 93 69

www.lapsze.pijarzy.pl

Kościół został ufundowany w 1310 roku przez założyciela wsi. O węgierskich korzeniach tej fundacji świadczy choćby wybór patrona tej świątyni, św. Kwiryna (był biskupem i męczennikiem, działał na terenie dzisiejszej Chorwacji za czasów cesarza Dioklec­jana). Jest to jedyny kościół w Polsce, jakiemu patronuje ten Święty. Kościół, od strony architektonicznej, jest budowlą typowo gotycką. Jednak wystrój wnętrza świątyni pochodzi z czasu późnego baroku. Należy do niego ołtarz główny, gdzie obrazowi św. Kwiryna towarzyszą dwie sugestywne figury innych świętych: Sebastiana i Jana Nepomu­cena. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się rzeźbiona postać Boga Ojca ponad wyłaniającym się z chmur globem ziemskim i postacią gołębicy symbolizującą Ducha Świętego. Osobom Boskim towarzyszą figury dalszych świętych: Wawrzyńca, Rocha, Alojzego i Stefana. W dole, nad bramkami umożliwiającymi obejście wokół ołtarza, umiejscowione są postacie Ojców Kościoła i świętych Piotra i Pawła. Obydwa boczne ołtarze są również barokowe. W prawym znajdują się obrazy św. Mikołaja oraz św. Antoniego z Padwy. Towarzyszą im rzeźby świętych Barbary i Apolonii oraz królów węgierskich. Ołtarz po lewej stronie poświęcony jest błogosławionemu księdzu Józefowi Stankowi.

Od roku 1957 kościołem i parafią zarządzają ojcowie Pijarzy. Przy sąsiadującym z kościołem domu zakonnym utworzyli Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy, w którym organizowane są obozy, spotkania integracyjne, zielone szkoły, rekolekcje. Stopień atrakcyjności tej bazy turystycznej podnosi fakt bliskości Tatr, Jeziora Czorsztyńskiego, Niedzicy, Trzech Koron oraz wielu innych uroczych zakątków Spisza i Podhala. Obok kościoła zbudowano kaplicę, która służy wiernym łapszań­skiej parafii w niedziele okresu letniego oraz podczas ważniejszych dni w życiu wspólnoty parafialnej, takich jak uroczystości odpustowe, święta kościelne, rocznice. W budowli, na ścianie zamykającej prezbiterium, pan Mirosław Bozik z Krakowa namalował monumentalny fresk przedstawiający Chrystusa i Apostołów w momencie ustanowienia Eucharystii, podczas Ostatniej Wieczerzy.