Kraków - Liceum

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Akacjowa 5
31-466 Kraków
woj. małopolskie
tel. 12 412 33 63
fax 12 413 56 36

sekretariat@liceum.pijarzy.pl 
www.liceum.pijarzy.pl

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie jest szkołą prywatną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony przez Kuratora Oświaty w  Krakowie. Podstawą procesu wychowawczego  są zasady i wartości chrześcijańskie. 

Uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym, rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą najpóźniej o godz. 15.10.

Uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych, olimpijskich, a także warsztatów specjalistycznych. W razie potrzeby uczniowie mają prawo do indywidualnych lekcji
konsultacyjnych z nauczycielami.

Teren wokół Liceum i wewnątrz budynków objęty jest systemem monitoringu.

Jeszcze przed rozpoczęciem nauki wszyscy nowo przyjęci uczniowie wraz z kolegami ze starszych roczników i wychowawcami wyjeżdżają na rekolekcjo-wakacyjny obóz integracyjny.  Uczniowie Liceum mają możliwość wyjazdów w ramach międzynarodowych wymian szkół.

Liceum oferuje liczne stypendia: olimpijskie, naukowe, za szczególnie wyróżniającą się postawę, za wyróżniające osiągnięcia sportowe, a także stypendia socjalne dostępne od pierwszego miesiąca nauki w Liceum.

Codzienny kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.

Krótka historia Liceum

  • Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas realizowania misji wychowania i  nauczania wśród dzieci i młodzieży. Historia gimnazjum w tym okresie jest wyjątkowo bogata. Wszechstronny i ciekawy program wychowania łączył tradycje Collegium Nobilium z wymogami i potrzebami współczesności. 
  • Dzieje Liceum Pijarskiego w Krakowie sięgają roku 1909, kiedy podjęta została decyzja o uruchomieniu szkoły w budynku Kolegium Pijarów przy ul. Pijarskiej 2.  Budynek, w którym dziś mieści się liceum  został oddany do użytku  w listopadzie 1912 r.  Gdy rok później wybuchła wojna, Austriacy przeznaczyli go na lazaret. Tak było do 1918 r. 
  • W roku 1939 wybuch II wojny światowej spowodował utratę budynku szkolnego - został on przekształcony na siedzibę niemieckiej Luftwaffe, ze względu na bliskość lotniska. Wycofując się z Krakowa w 1945 roku, Niemcy podpalili budynek.
  • Tuż po zakończeniu wojny pijarzy odzyskali swoją własność i wyremontowali ją, dzięki czemu w 1947 r. do budynku powrócili uczniowie. Niestety, tylko na cztery lata, gdyż w 1951 r. zajęły go wojska radzieckie, które później przekazały go wojsku polskiemu. To zmusiło zakon pijarów do wynajmowania pomieszczeń, w których prowadzono liceum ogólnokształcące dla młodzieży męskiej.Dopiero w roku 1990 udało się ponownie odzyskać i wyremontować gmach  dla potrzeb szkoły. Od 1 września 1990 roku - poza zmianą lokalizacji szkoły - wprowadzono też koedukację.