Powołanie

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe (grupowe) 

Rekolekcje te adresowane są do chłopaków, którzy ukończyli szesnasty rok życia i którzy zastanawiają się nad swoim życiowym powołaniem. Słowo ,,powołaniowe” rozumiemy tu bardzo szeroko i dlatego zapraszamy nie tylko tych, którzy myślą o kapłaństwie czy życiu zakonnym, ale także tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad inną formą życia (małżeństwo, samotność).

Rekolekcje to czas wyciszenia i jeszcze uważniejszego wsłuchiwania się w głos Jezusa. On ma najlepszy projekt na nasze życie. Czas skupienia ma nam pomóc w odkryciu tego planu.

Czas rekolekcji to także okazja do spotkań z innymi młodymi ludźmi. Z tymi, którzy także poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania i którzy również potrzebują chwili zatrzymania się i refleksji. Dużym plusem naszych rekolekcyjnych weekendów jest kameralna atmosfera – w rekolekcjach bowiem uczestniczy każdorazowo nie więcej niż 15 osób.

Rozpoczynamy zawsze w piątek wspólną Eucharystią o godz. 18.00, a kończymy niedzielnym obiadem. W wyjątkowych sytuacjach – po uzgodnieniu - możliwy jest późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd.

Miejscem jest zawsze któryś z naszych domów zakonnych. W przypadku Krakowa uczestników rekolekcji gościmy w naszym Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. Dzielskiego 1. Tam też – przez cały czas trwania rekolekcji – zapewniamy noclegi i wyżywienie. Nie mamy żadnego cennika – osoby, które mają takie pragnienie, mogą za pobyt złożyć dobrowolną ofiarę.

W programie rekolekcji – poza codzienną Eucharystią oraz wspólnotową i indywidualną modlitwą – będzie też czas na kilka konferencji tematycznych (w tym roku tematem rekolekcji jest modlitwa), na pochylenie się nad Słowem Bożym, na ciekawe rozmowy, dzielenie się wiarą, wspólny spacer, wartościowy film, itp. W seminarium jest dodatkowo możliwość rozmów z braćmi klerykami. Zawsze zaś – niezależnie od miejsca rekolekcji - istnieje możliwość indywidualnej rozmowy z duszpasterzem powołań.

Najbliższe terminy: 

22-24 kwietnia 2022 r. - Nowicjat Zakonu Ojców Pijarów; Bolszewo, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1
27-29 maja 2022 r. - Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów; Kraków, ul. Dzielskiego 1

Jeśli jesteś zainteresowany taką formą rekolekcji, napisz do nas. Wszelkie wątpliwości dotyczące rekolekcji rozwiewa i zgłoszenia przyjmuje pijarski duszpasterz powołań

o. Radosław Boboń SchP
kom.  512 487 512

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe (indywidualne)

Mamy świadomość, że nie każdy, kto chciałby wziąć udział w naszych rekolekcjach, ma możliwość przyjechania do nas na rekolekcje grupowe. Właśnie z myślą o takich osobach organizujemy także rekolekcje indywidualne. Po wcześniejszym ustaleniu terminu jest możliwość odwiedzenia i zamieszkania na kilka dni w naszym pijarskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Pobyt w naszym domu formacyjnym to przede wszystkim okazja do zatrzymania się, wyciszenia i pogłębienia swojej osobistej relacji z Jezusem. To jest priorytet. Klimat seminarium daje sposobność do ożywienia (a czasem nawet wskrzeszenia) osobistej modlitwy, do pochylenia się nad Słowem Bożym i wsłuchiwania się w głos Pana.

To także okazja do spotkań i rozmów z innymi. Przede wszystkim z mieszkańcami seminarium czyli naszymi klerykami. Mieszkając z nami pod jednym dachem, dzieląc wspólny stół i tworząc wspólnotę modlitwy można zobaczyć, jak na co dzień wygląda życie zakonne i jak przebiega formacja tych, którzy zdecydowali się na służenie Jezusowi w kapłaństwie. Zawsze też istnieje możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącym rekolekcje duszpasterzem powołań.

Za pobyt w naszym Domu nie pobieramy żadnych ustalonych cennikiem opłat. Chętni mogą natomiast złożyć dobrowolną ofiarę. Będziemy też wdzięczni za modlitwę w naszej intencji i za modlitwę o nowe powołania do naszej pijarskiej zakonnej rodziny.