Powołanie

MODLITWA PAWŁA VI O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami, i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.

Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się prośba wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli solą ziemi, i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.


MODLITWA O POWOŁANIA ZAKONNE

Ojcze Święty, Ty wszystkich wiernych wzywasz do doskonałej miłości, wielu jednak powołujesz do wierniejszego naśladowania Twojego Syna, spraw, aby życie wszystkich powołanych do stanu zakonnego było dla Kościoła i dla świata znakiem Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


MODLITWA O POWOŁANIA DO ZAKONU PIJARSKIEGO

Najmiłościwszy Jezu, który powiedziałeś: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” i uczyłeś nas, aby prosić o nowych głosicieli Ewangelii słowami: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało! Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje!”; wejrzyj łaskawie na dzieci, które Cię jeszcze nie znają i których nie ma kto obdzielić chlebem pobożności; zapal w sercach wielu młodych Boży ogień, który pobudzi ich do całkowitego poświęcenia się chrześcijańskiemu wychowaniu młodych według przykładu Świętego Józefa Kalasancjusza, aby w krótkim czasie wszystkie dzieci świata nieustannie chwaliły Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

    Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych – módl się za nami!

    Święty Józefie Kalasancjuszu – módl się za nami!

    Święty Pompiliuszu Pirrotti – módl się za nami!


MODLITWA O POWOŁANIA DO ZAKONU PIJARSKIEGO

Jezu Chryste, spójrz na dzisiejszy świat. Jest tyle potrzebujących młodych ludzi, a lekarzy wciąż mało. Obdarz nasz zakon pijarski licznymi zastępami współbraci, którzy Twoją mocą ratować będą zagubionych od wiecznego potępienia. Ty widzisz, jak wiele jest na świecie zła i obojętności. Spraw, by rozwijały się nasze wspólnoty, które nieustanną modlitwą i pracą wspomagałyby młodych w dążeniu do świętości i wypraszałyby potrzebne łaski. Daj młodym ludziom odwagę w podjęciu twojego zaproszenia do kroczenia za Tobą; obdarz ich radością i zaufaniem w Twoje prowadzenie. Amen.

     Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych – módl się za nami!

     Święty Józefie Kalasancjuszu, przyjacielu i opiekunie młodzieży – módl się za nami!

     Święci i Błogosławieni Rodziny Kalasantyńskiej – módlcie się za nami!


MODLITWY PIJARSKIE

Panie nasz Boże i Przyjacielu, dziękujemy Ci, że możemy przed Tobą stawać z naszą ograniczonością i mówić do Ciebie prostymi słowami. Ty jesteś źródłem wszelkich dobrych pragnień rodzących się w naszych sercach.

Świat nieustannie potrzebuje Ciebie, chociaż wyrywa się i szuka szczęścia poza Tobą. Prosimy Cię Najlepszy Ojcze, dodawaj odwagi młodym ludziom, aby uwiedzeni Twoją troskliwą Miłością, z gorliwością i zapałem wybierali Ciebie. Niech zapragną życia poświęconego wyłącznie Tobie i służbie wspólnocie Kościoła, niosąc światło Twojego pokoju w serce każdego człowieka. Zapal w nich pragnienie coraz mocniejszego poznawania Ciebie, by będąc przekazicielami Słowa potrafili być także Jego wykonawcami, ukazując w świecie prawdziwy obraz Boskiego Brata. Zabierz od nich wszelkie lęki, które nie pozwalają im w pełni odpowiedzieć na Twoje zaproszenie aby uczynili Cię Przewodnikiem na swojej drodze. Amen.

Radosław Boboń SP


Młody Przyjacielu, może odczuwasz niepokój czekania na to, czego szukasz całym życiem, a co jest tajemnicą, która się jeszcze nie odsłoniła Tobie w wewnętrznym poznaniu...

Nie lękaj się i pamiętaj, że Chrystus powołuje ludzi głęboką mądrością, która rozkłada ciężar powołania na poszczególne etapy drogi, aby owo wezwanie PÓJDŹ ZA MNĄ nie było zbyt trudne. Pomódlmy się słowami Jana Pawła II:

„Dziewico Maryjo, Tobie powierzamy naszą młodzież, a zwłaszcza tych, którzy zostali powołani, by być najbliższymi naśladowcami Twojego Syna...

Przyciągnij ich do Twego serca, by wraz z Tobą mogli pojąć PIĘKNO I RADOŚĆ, która staje się ich udziałem, kiedy Wszechmogący powołuje ich do bliskości z sobą, by stali się świadkami Jego miłości i mogli uradować Kościół swoją konsekracją...

Wyjednaj nam, byśmy mogli dostrzec również w naszych czasach cudowne i tajemnicze działanie Ducha Świętego.

Siostry Pijarki


Wszechmogący Boże, który jesteś Miłością, Ty zapraszasz wszystkich ludzi do wspólnoty z Tobą. Prosimy pobłogosław naszej wspólnocie wiernych poprzez powołanie młodych ludzi, którzy będą prowadzili innych do Ciebie. Spraw aby powołanym nie zabrakło hojności i odwagi odpowiedzi, oraz by potrafili poznać i umiłować Twoją wolę względem nich. W imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna prosimy o dojrzałość powołanych, by do końca byli wierni Tobie i Kościołowi. Amen.


Panie Jezu, powierzamy Ci dzisiaj wszystkich tych, którzy w swoich sercach słyszą Twoje zaproszenie do wejścia na drogę rad ewangelicznych. Dzisiejszy świat daje im wiele innych, bardziej atrakcyjnych propozycji. Nie pozwól jednak, by ciekawość świata zagłuszyła w nich Twój głos. Nie daj, aby sprzeniewierzyli się Twemu zaproszeniu, ale napełnij ich serca prawdziwym zawierzeniem i zaufaniem Tobie. Dodaj im sił do pełnienia Twojej woli i do kroczenia Twoimi ścieżkami. Amen


Panie Jezu, Ty widzisz grzeszność i nędzę człowieka. Widzisz, że dzisiejszy świat tak bardzo pragnie miłości i pokoju. Prosimy Cię, wejrzyj na całą ludzkość i poślij jej świętych kapłanów, którzy z radością świadczyć będą o Tobie. Daj tym, których powołujesz odwagę, z jaką świadczyli o Tobie pierwsi Apostołowie i pomóż im wytrwale świadczyć swoim życiem  o Twojej bezgranicznej miłości. Amen


Panie Jezu Chryste, Ty przychodząc na ziemię przyniosłeś światu pokój; więźniom głosiłeś wolność, płaczącym radość, a będąc Bogiem zniżałeś się do człowieka. Prosimy Cię, wlej w serca młodych pragnienie naśladowania Ciebie. Daj, by wielu młodych zapragnęło stać się Twoimi naśladowcami. Daj, by tak, jak Ty, potrafili nieść radość i pokój pośród tych, do których ich poślesz. Amen

Piotr Recki SP


Panie Jezu, mój Mistrzu i Nauczycielu, stoję na rozdrożu mojego życia. Zastanawiam się dokąd mam iść, w czym odnajdę pokój i szczęście. Dlatego proszę Cię o łaskę rozeznania mojego powołania, rozpoznania drogi, którą dla mnie zaplanowałeś. Daj mi Panie odczytać Twoje plany względem mnie, tyle spraw niepokoi  moje serce, dlatego proszę Cię o łaskę wyciszenia i wsłuchania się w to co do mnie mówisz. Pragnę wsłuchać się w głos swojego serca, które mi dałeś i odnaleźć tam moją życiową misję. Panie proszę spraw, abym w życiu zawsze kroczył z Tobą jakąkolwiek obiorę drogę. Amen


Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, prosimy Cię za tych, których wybrałeś do Twej świętej służby w Kościele. Dzisiaj kiedy tyle spraw niepokoi serca młodych ludzi, prosimy Cię dla nich o dar wyciszenia, wsłuchania się w głos Duch Świętego, daj tym młodym sercom doświadczyć Twojej miłości i obecności, aby odważnie i z czystym sercem mogli podążać za Twoim głosem. Daj im odwagę i upór w dążeniu do rozpoznania Twojego głosu w zgiełku dzisiejszego świata, kiedy tyle marności, chce przygłuszyć głos powołania, daj im Panie tę łaskę, przecież to ty powiedziałeś: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat». Amen

Andrzej Lisiak SP