Powołanie

Kto może rozpocząć nowicjat w Zakonie Pijarów?

Do nowicjatu może być przyjęty mężczyzna, który:

  • skończył 17 lat
  • jest stanu wolego
  • nie jest związany konsekracją z jakimś instytutem życia zakonnego
  • nie działa pod przymusem czy strachem
  • nie popełnił przestępstwa, za które może być postawiony przed sąd zarówno cywilny jak i kościelny

[porównaj KPK 643 oraz nasze Reguły pkt. 159]

Oczywiście najważniejsze jest to, by chętny rozpoczęcia życia zakonnego, czuł powołanie do takiego życia, a w przypadku naszego Zakonu dodatkowo miłość do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Co trzeba zrobić, by zostać przyjętym do nowicjatu?

Należy wypełnić kilka warunków stawianych przez nasze prawo, aby zostać przyjętym:

  • kandydaci do kapłaństwa muszą mieć maturę (należy złożyć świadectwo maturalne), a kandydaci na braci przynajmniej szkołę zawodową,
  • trzeba napisać własnoręcznie życiorys oraz podanie o przyjęcie,
  • dołączyć 3 zdjęcia legitymacyjne,
  • złożyć kartę zdrowia.

Po spełnieniu tego, Kongregacja Prowincjalna (tak się nazywa zarząd Zakonu w polskiej prowincji; złożona jest z Ojca Prowincjała i jego czterech Asystentów) rozpatrzy prośby i podejmie decyzję o przyjęciu kandydatów najpierw do wspomnianego postulatu, a później do nowicjatu.