Powołanie

MODLITWA ZA NASZYCH WSPÓŁBRACI, KTÓRZY PRZYJMĄ ŚWIĘCENIA


Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, odwieczne Słowo Ojca.

Dziękujemy Ci, że zechciałeś zaprosić naszych Współbraci do swego kapłaństwa.

Wyznajemy, że Ty ich wybrałeś, a nie oni Ciebie; że bez Twojej łaski nie byliby zdolni pójść za takim powołaniem.

Mają być Twoimi świadkami. Dziękujemy Ci, Zwiastunie wielkiej radości.

Mają głosić Twoją prawdę. Wielbimy Cię, Słowo wiecznej prawdy.

Mają odnawiać Twoją ofiarę. Wysławiamy Cię, Kapłanie i Ofiaro na wieki.


Daj im Twego Ducha Świętego, ducha Twego kapłaństwa, ducha czci wobec Boga, ducha skruchy, ducha pokory i czystej bojaźni przed znieważeniem świętego Boga przez grzech, ducha wiary i miłości do modlitwy, ducha czystości i mężnej uczciwości, ducha wiedzy i mądrości, ducha braterskiej miłości i jedności bez jakichkolwiek niechęci i sporów, ducha radości i otuchy, ducha wielkoduszności, ducha posłuszeństwa, cierpliwości i miłości do Twojego świętego krzyża. Przede wszystkim, Jezu, daj im łaskę modlitwy i miłości do Ciebie. Udziel im, Panie, tych darów, bez których nie można być prawdziwie Twoim kapłanem. Udziel im łaski modlitwy, skupienia, wejrzenia w siebie. Zatrzymaj ich, kiedy roztargnieni i wewnętrznie puści będą chcieli od Ciebie uciekać, zawróć ich z powrotem ku Sobie. Daj im tylko jedno: łaskę, by stawali się ludźmi prawdziwej modlitwy.

Mówisz do nich: „Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazałem” (J 15,14). Niech Twoja miłość dotyka ich serc, by mogli Ci z pokorą i ufnością odpowiedzieć: Z Twoją łaską będziemy tym, czym być nam przykazałeś.

Amen.

MODLITWA ZA PIJARÓW

Jezu Chryste, spójrz na dzisiejszy świat. Jest tyle potrzebujących młodych ludzi, a lekarzy wciąż mało. Ty obdarzyłeś nasz zakon pijarski licznymi zastępami współbraci, którzy Twoją mocą starają się ratować zagubionych. Ty widzisz, jak wiele jest na świecie zła i obojętności. Spraw, by rozwijały się pijarskie wspólnoty, które nieustanną modlitwą i pracą wspomagałyby młodych w dążeniu do świętości i wypraszałyby potrzebne łaski. Daj współbraciom pijarom odwagę do codziennego podejmowania twojego zaproszenia: Pójdź za Mną!; obdarz ich radością i zaufaniem w Twoje prowadzenie. Amen.


Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych – módl się za nami!

Święty Józefie Kalasancjuszu, przyjacielu i opiekunie młodzieży – módl się za nami!

Święci i Błogosławieni Rodziny Kalasantyńskiej – módlcie się za nami!