Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów

Seminarium to miejsce wyjątkowe. Miejsce, w którym młodzi pijarzy – poprzez ludzką, chrześcijańską, zakonną i kalasantyńską formację - przygotowują się do posługi kapłańskiej w Zakonie Szkół Pobożnych.

Przez sześć lat dojrzewa w każdym z nich decyzja całkowitego powierzenia się Panu Bogu i oddania się Jemu na wyłączność. To właśnie tutaj dojrzewa ziarenko powołania, zgodnie z łacińskim tłumaczeniem słowa semen – nasienie. Seminarium jest więc miejscem szczególnym. Jest miejscem wzrostu.

Formację pijarskich kleryków w Seminarium wspomagają ojcowie formatorzy. Obecnie głównym odpowiedzialnym jest rektor WSD o. Grzegorz Misiura. W tej pracy wspomaga go ojciec duchowny Seminarium o. Radek Boboń.

W drodze do kapłaństwa każdy alumn przyjmuje posługi, które zwracają naszą uwagę na dwie bardzo istotne misje kapłańskiego posługiwania.

Na trzecim roku kleryk otrzymuje posługę lektoratu, która w sposób szczególny wzywa go do jeszcze większego umiłowania Pisma świętego. Od tej pory może już jako pełnoprawny lektor proklamować w kościele Słowo Boże. Na czwartym roku przyjmuje się posługę akolitatu. Poprzez tę posługę kandydat na kapłana staje się nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii. Od momentu przyjęcia posługi może już m.in. udzielać Komunii św. w czasie Mszy św. lub zanosić Najświętszy Sakrament ludziom chorym.

Na piątym roku alumni przyjmują święcenia diakonatu, które są już bezpośrednim przygotowaniem do święceń prezbiteriatu.

Seminarium jest czasem szczególnego pogłębiania swojej wiary, ufności i miłości do Jezusa. To czas bardzo wartościowy i piękny. Tam jednak, gdzie jest dobro, musi pojawić się też jakieś zmaganie z trudnościami, pokusami czy wątpliwościami. Dlatego, obiecując naszą modlitwę wszystkim Przyjaciołom naszego Seminarium, wszystkich też prosimy o modlitwę za całą naszą seminaryjną Wspólnotę. Módlcie się za nas, byśmy nie poddając się trudnościom i wątpliwościom potrafili całe nasze życie budować na fundamencie Ewangelii.   


Dane kontaktowe:

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów
ul. M. Dzielskiego 1
31-465 Kraków
tel. 12 411 08 55 

Bank Pekao SA, III o. w Krakowie
ul. Szpitalna 15, 30-960 Kraków
Nr konta: 92 1240 2294 1111 0010 0952 8812