Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów

Ważnym wydarzeniem w życiu seminarium są święcenia diakonatu i prezbiteratu. Wsółbracia do tej uroczystości przygotowują się przez kilka lat. Mają one miejsce tradycyjnie w sobotę w drugiej połowie maja.

Święcenia prezbiteratu w 2017 r.

20 maja br. w Bolszewie miały miejsce święcenia prezbiteratu pijarskich diakonów. Ks. bp Jan Styrna, Biskup Senior Diecezji Elbląskiej udzielił święceń kapłańskich diakonom: Łukaszowi Wiluszowi, Mateuszowi Kaźmierskiemu, Rafałowi Stence i Dariuszowi Jabłońskiemu. Uroczystość Święceń miała miejsce 20 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Bolszewie koło Wejherowa, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Konarskiego. 

Zdjęcia z uroczystości autorstwa Joanny Czekaj - TUTAJ

Film z uroczystości święceń, która miała miejsce w 2020 r.Krótki opis obrzędu święceń

Po odczytaniu Ewangelii kandydaci do święceń zostają przedstawieni Biskupowi przez prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, który jednocześnie zaświadczy o ich godności i prosi biskupa o udzielenie im święceń.

Po homilii ks. biskupa następuje obrzęd święceń. Biskup poucza kandydatów do diakonatu i prezbiteratu o obowiązkach, które przyjmą na siebie wraz z darem święceń. Diakoni wkładając swoje dłonie w dłonie biskupa, czynią gest symbolizujący ojcowską i synowską więź biskupa oraz jego prezbiterów. Okazują tym samym szacunek i posłuszeństwo biskupowi i jego następcom.

Wyraziwszy wolę przyjęcia święceń, kandydaci do święceń leżąc krzyżem, odmawiają wraz z wiernymi Litanię do Wszystkich Świętych, co jest znakiem zawierzenia i usilnej modlitwy. Następnie biskup na głowy diakonów, kandydatów do kapłaństwa, nakłada swe ręce i odmawia modlitwę konsekracyjną, po czym swe dłonie nakładają wszyscy kapłani zgromadzeni w świątyni.

Obszerny tekst modlitwy jest bardzo bogaty w treści teologiczne. Najistotniejszym jej fragmentem są słowa: Użycz, prosimy, Panie, wszechmogący Ojcze, tym sługom godności prezbiteratu, odnów w nich Ducha Świętości od Ciebie, Boże otrzymanego. Od tego momentu święceni są już kapłanami.

Następnie rozpoczynają się ryty objaśniające, które stanowią wprowadzenie kapłana w jego obowiązki. Po pierwsze ubierają oni szaty kapłańskie. Następnie podchodzą do biskupa, który namaszcza ręce (którymi będą sprawować sakramenty święte) olejem - znakiem darów Ducha Świętego. Po namaszczeniu otrzymują patenę z chlebem i kielich z winem i wodą, ponieważ za moment, wspólnie z biskupem, będą odprawiać pierwszą w życiu Mszę świętą. Podając patenę i kielich, biskup mówi znamienne słowa: Weźmij dary ludu świętego, które masz ofiarować Bogu. Rozważaj, co będziesz czynił, naśladuj to, czego będziesz dokonywał i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Na zakończenie liturgii sakramentu biskup udziela każdemu neoprezbiterowi pocałunku pokoju, co czynią także obecni kapłani. 

Po przyjęciu szat i naczyń liturgicznych oraz namaszczeniu dłoni, nowi prezbiterzy stają przy Ołtarzu Pana i wraz z biskupem po raz pierwszy celebrują Eucharystię.