Wspomnienia z rekolekcji powołaniowych

26-28 lutego 2021 r.

,,Panie, naucz nas się modlić” - te słowa z jedenastego rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza były hasłem Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych, które w dniach 26-28 lutego 2021 roku odbywały się w pijarskim domu seminaryjnym. Na rekolekcje przyjechało siedmiu licealistów i studentów, a prowadził je delegat o. Prowincjała ds. Powołań - o. Piotr Recki SchP.

12-14 lutego 2021 r.

Oskar ze Szczecina, Marcin z Ełku, Darek z Warszawy i Oskar z ok. Tarnowa to kolejni uczestnicy Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Wspomniany turnus odbył się w naszym seminarium w dniach 12-14 lutego 2021 r. Hasłem rekolekcji były słowa z 11 rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: "Panie, naucz nas się modlić". 

29-31 stycznia 2021 r.

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe – mimo trudnego czasu pandemii i ograniczeń z tego wynikających - cieszą się wciąż sporym zainteresowaniem. W drugim w tym roku turnusie rekolekcyjnym (29-31 stycznia 2021 r.) uczestniczyło kolejnych pięciu licealistów i studentów.

15-17 stycznia 2021 r.

Maciej, Patryk, Rafał, Mikołaj, Wojtek i Szymon to uczestnicy kolejnych Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Odbyły się one w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie w dniach 15-17 stycznia 2021 r. Tematem rekolekcyjnych rozważań była osobista relacja z Bogiem potocznie nazywana modlitwą. 

4-6 grudnia 2020 r.

W dniach 4-6 grudnia 2020 r. odbyły się w naszym seminarium ostatnie już w tym roku kalendarzowym Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Uczestniczyło w nich sześciu licealistów i studentów – wszyscy spoza pijarskiego środowiska. Tym razem tematem rekolekcyjnych rozważań był sakrament pokuty i pojednania.

20-22 listopada 2020 r.

Osobista i wspólnotowa modlitwa oraz troska o własną relację z Bogiem były tematem kolejnych rekolekcji powołaniowych, które w dniach 20-22 listopada 2020 r. odbyły się w pijarskim seminarium duchownym w Krakowie. Wzięło w nich udział ośmiu chłopaków z kilku polskich diecezji. Rekolekcje prowadził o. Piotr Recki SchP – Delegat o. Prowincjała ds. powołań.