Wspomnienia z rekolekcji powołaniowych

16-18 kwietnia 2021 r.

Słowa z 11 rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: "Panie, naucz nas się modlić" były mottem kolejnych, zakończonych w minioną niedzielę, Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Odbywały się one w naszym Seminarium w Krakowie, a uczestniczyło w nich pięciu licealistów. Wśród nich trzej uczniowie z Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu.

26-28 marca 2021 r.

W dniach 26-28 marca 2021 r. nasze pijarskie Seminarium znów wypełniło się rekolektantami. Tym razem – poza jedną osobą z Krakowa – uczestnicy przyjechali do nas ze Słupska, Warszawy, Zgierza i Lublińca. Przyjechali, by – już po raz drugi - przeżywać w naszej Wspólnocie swój czas skupienia.

12-14 marca 2021 r.

Nietypowo – bo występem dwóch braci cyrkowców – zakończyły się kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Odbywały się one w dniach 12-14 marca 2021 r. i zgromadziły w naszym Wyższym Seminarium Duchownym sześciu chłopaków. Przyjechali z Rudnika, Katowic, Szczecina, Łodzi i Krakowa. Wspólnie zgłębialiśmy temat modlitwy. 

26-28 lutego 2021 r.

,,Panie, naucz nas się modlić” - te słowa z jedenastego rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza były hasłem Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych, które w dniach 26-28 lutego 2021 roku odbywały się w pijarskim domu seminaryjnym. Na rekolekcje przyjechało siedmiu licealistów i studentów, a prowadził je delegat o. Prowincjała ds. Powołań - o. Piotr Recki SchP.

12-14 lutego 2021 r.

Oskar ze Szczecina, Marcin z Ełku, Darek z Warszawy i Oskar z ok. Tarnowa to kolejni uczestnicy Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Wspomniany turnus odbył się w naszym seminarium w dniach 12-14 lutego 2021 r. Hasłem rekolekcji były słowa z 11 rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: "Panie, naucz nas się modlić". 

29-31 stycznia 2021 r.

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe – mimo trudnego czasu pandemii i ograniczeń z tego wynikających - cieszą się wciąż sporym zainteresowaniem. W drugim w tym roku turnusie rekolekcyjnym (29-31 stycznia 2021 r.) uczestniczyło kolejnych pięciu licealistów i studentów.