Wiadomości

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe

W dniach 16-19 sierpnia 2021 r. w Rzeszowie odbyły się Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe, którym przewodziły słowa św. Grzegorza Wielkiego: "Ucz się o sercu Boga ze słów Boga". Wzięło w nich udział trzech uczestników: Jarek, Kamil i Konrad. Poprowadził je o. Łukasz Adamusiak, obecny magister nowicjatu.

28-30 maja 2021 r.

Słowa zaczerpnięte z dwudziestego rozdziału Ewangelii wg św. Jana: ,,Komu odpuścicie, będzie odpuszczone” były hasłem kolejnych rekolekcji powołaniowych, które miały miejsce w pijarskim Seminarium. Odbywały się one w miniony weekend tj. w dniach 28-30 maja br. i zgromadziły dziesięciu chłopaków ze szkół średnich i studentów. Przyjechali do nas z Tarnowa, Rudy Śląskiej, Elbląga, Lublina i ok. Krakowa.

14-16 maja 2021 r.

Miłosz z Poznania, Rafał z Warszawy i Piotr z Tczewa to uczestnicy odbywających się w połowie maja w naszym Seminarium kolejnych Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. W rozważaniach rekolekcyjnych zatrzymaliśmy się nad tematem modlitwy. Teoria szła oczywiście w parze z praktyką, dzięki czemu w planie rekolekcji był również czas na codzienną Eucharystię, brewiarz, adorację i pochylanie się nad Słowem Bożym. 

16-18 kwietnia 2021 r.

Słowa z 11 rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: "Panie, naucz nas się modlić" były mottem kolejnych, zakończonych w minioną niedzielę, Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Odbywały się one w naszym Seminarium w Krakowie, a uczestniczyło w nich pięciu licealistów. Wśród nich trzej uczniowie z Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu.

26-28 marca 2021 r.

W dniach 26-28 marca 2021 r. nasze pijarskie Seminarium znów wypełniło się rekolektantami. Tym razem – poza jedną osobą z Krakowa – uczestnicy przyjechali do nas ze Słupska, Warszawy, Zgierza i Lublińca. Przyjechali, by – już po raz drugi - przeżywać w naszej Wspólnocie swój czas skupienia.

12-14 marca 2021 r.

Nietypowo – bo występem dwóch braci cyrkowców – zakończyły się kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Odbywały się one w dniach 12-14 marca 2021 r. i zgromadziły w naszym Wyższym Seminarium Duchownym sześciu chłopaków. Przyjechali z Rudnika, Katowic, Szczecina, Łodzi i Krakowa. Wspólnie zgłębialiśmy temat modlitwy. 

26-28 lutego 2021 r.

,,Panie, naucz nas się modlić” - te słowa z jedenastego rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza były hasłem Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych, które w dniach 26-28 lutego 2021 roku odbywały się w pijarskim domu seminaryjnym. Na rekolekcje przyjechało siedmiu licealistów i studentów, a prowadził je delegat o. Prowincjała ds. Powołań - o. Piotr Recki SchP.

12-14 lutego 2021 r.

Oskar ze Szczecina, Marcin z Ełku, Darek z Warszawy i Oskar z ok. Tarnowa to kolejni uczestnicy Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Wspomniany turnus odbył się w naszym seminarium w dniach 12-14 lutego 2021 r. Hasłem rekolekcji były słowa z 11 rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: "Panie, naucz nas się modlić". 

29-31 stycznia 2021 r.

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe – mimo trudnego czasu pandemii i ograniczeń z tego wynikających - cieszą się wciąż sporym zainteresowaniem. W drugim w tym roku turnusie rekolekcyjnym (29-31 stycznia 2021 r.) uczestniczyło kolejnych pięciu licealistów i studentów.

15-17 stycznia 2021 r.

Maciej, Patryk, Rafał, Mikołaj, Wojtek i Szymon to uczestnicy kolejnych Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Odbyły się one w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie w dniach 15-17 stycznia 2021 r. Tematem rekolekcyjnych rozważań była osobista relacja z Bogiem potocznie nazywana modlitwą. 

4-6 grudnia 2020 r.

W dniach 4-6 grudnia 2020 r. odbyły się w naszym seminarium ostatnie już w tym roku kalendarzowym Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Uczestniczyło w nich sześciu licealistów i studentów – wszyscy spoza pijarskiego środowiska. Tym razem tematem rekolekcyjnych rozważań był sakrament pokuty i pojednania.

20-22 listopada 2020 r.

Osobista i wspólnotowa modlitwa oraz troska o własną relację z Bogiem były tematem kolejnych rekolekcji powołaniowych, które w dniach 20-22 listopada 2020 r. odbyły się w pijarskim seminarium duchownym w Krakowie. Wzięło w nich udział ośmiu chłopaków z kilku polskich diecezji. Rekolekcje prowadził o. Piotr Recki SchP – Delegat o. Prowincjała ds. powołań.