Zakon

O. Michał od św. Ojca Naszego

Urodził się 7 lipca 1922 w Niżowie. 31 sierpnia 1952 r. wstąpił do nowicjatu i po roku złożył pierwsze śluby zakonne. Studiował filozofię i teologię w Krakowie na instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 czerwca 1958 r. Przez lata pracował na wielu pijarskich placówkach, min. był proboszczem w Łapszach Niżnych, posługiwał także w Lidzie na Białorusi. Był pierwszym proboszczem naszej parafii (w latach 1976 -1982). Zmarł we wrześniu 2008 roku w Jeleniej Górze i został pochowany w grobowcu pijarskim na cmentarzu parafialnym.