Zakon

Św. Jan Neumann urodził się w Czechach w Prachatyczach 20 marca 1811 roku. Był uczniem pijarskiej szkoły. (por. Calendarium Ordinis Scholarum Piarum a. 2006) Ponieważ pragnął poświęcić się działalności misyjnej w Ameryce, wyjechał do USA. Tam został najpierw księdzem diecezjalnym,  a później redemptorystą. Na kapłana został wyświęcony w Nowym Jorku, w 1836 roku, przez biskupa Dubois. W 1840 roku wstąpił do kongregacji Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści). Pracował w Ohio, Pennsylwanii i Marylandzie. W roku 1852 został biskupem Filadelfii. Pracował tam ciężko: zakładał liczne szkoły parafie, dbał o poprawę warunków w swoich parafiach, troszczył się zwłaszcza o parafie narodowe, skupiające licznych emigrantów. Jako pierwszy biskup w Stanach Zjednoczonych zarządził w swojej diecezji nabożeństwo czterdziestogodzinne. Biskup Neumann zmarł 5 stycznia 1860 roku i został beatyfikowany w 1963 roku. 19 czerwca 1977 roku papież Paweł VI kanonizował go, włączając tym samym w poczet Świętych. Wspomnienie liturgiczne przypada na 5 stycznia.