Zakon

1557 - W Peralta de la Sal w Aragonii (Hiszpania) przychodzi na świat Józef Kalasancjusz

1568 - Podejmuje naukę gramatyki u ojców trynitarzy w Estadilla

1571 - Rozpoczyna studia w zakresie filozofii i prawa u ojców jezuitów w Leridzie

1575 - 17 kwietnia przyjmuje tonsurę w sanktuarium Santo Christo w Balaguer

1578 - Rozpoczyna studia teologii w Walencji

1579 - Opuszcza Walencję i udaje się do Alcala de Henares, by kontynuować studia teologiczne

1580 - Powraca do Peralta de la Sal

1581 - Kontynuuje studia w Leridzie

1582 - 17 grudnia przyjmuje święcenia niższe w Huesce, a dzień później subdiakonat

1583 - 9 kwietnia we Fraga przyjmuje diakonat

1583 - 17 grudnia w Sanahuja przyjmuje święcenia prezbiteratu. Jako kapłan pracuje w Barbastro (1584-85), Monzón (1585), Montserrat (1585-86), Urgel (1587-89), Tremp (1589-91)

1592 - Wyjeżdża do Rzymu

1597 - W Rzymie na Zatybrzu otwiera pierwszą na świecie bezpłatną powszechną szkołe podstawową

1612 - Przejmuje gmach przy kościele św. Pantaleona, który potem staje się Domem Macierzystym Zakonu

1617 - Papież Paweł V brevem Ad ea per quae z 6 marca powołuje Kongregację Paulińską Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

1621 - Papież Grzegorz XV brevem In Supremo Apostolatus z 18 listopada podnosi szkoły Pobożne do rangi zakonu o ślubach uroczystych

1622 - Papież Grzegorz XV brevem Sacri apostolatus ministerio z 31 stycznia zatwierdza Konstytucje Zakonu

1623 - Powstaje Prowincja Liguryjska

1626 - Powstaje Prowincja Rzymska

1627 - Powstaje Prowincja Neapolitańska

1630 - Powstaje Prowincja Etruska (Toskańska)

1634 - Powstaje Prowincja Niemiecka

1642 - Pijarzy przybywają do Polski

1646 - Papież Innocenty X brevem Ea quae pro felici z 16 marca redukuje Zakon Szkół Poboznych do rangi Kongregacji bez ślubów

1648 - W domu św. Pantaleona umiera o. Józef Kalasancjusz

1656 - Papież Aleksander VII brevem Dudum felicis recordationis z 23 stycznia podnosi Szkoły Pobożne do rangi Kongregacji o ślubach zwykłych

1662 - Powstaje samodzielna Prowincja Polska

1669 - Papież Klemens IX bullą Ex iniuncto nobis z 23 stycznia podnosi Szkoły Pobożne do rangi zakonu o ślubach uroczystych

1723 - Powstaje Prowincja Węgierska

1731 - Papież Klemens XII bullą Nobis Quibus z 1 maja przyznaje Szkołom Pobożnym prawo prowadzenia szkół średnich i wyższych, dla biednych i zamożnych, bez potrzeby uzgadniania tego z innymi zakonami działającymi na danym terenie

1731 - Powstaje Prowincja Hiszpańska

1736 - Powstaje Prowincja Litewska

1742 - Powstaje Prowincja Aragońska

1748 - Papież Benedykt XIV bullą Caelestis Paterfamilias z 7 sierpnia ogłasza o. Józefa Kalasancjusza błogosławionym

1751 - Powstaje Prowincja Katalońska i Prowincja Hiszpańska

1753 - Powstaje Prowincja Kastylijska

1767 - Papież Klemens XIII bullą Admirabilis sane z 16 lipca ogłasza bł. Józefa Kalasancjusza świętym

1769 - Papież Klemens XIX  dekretem z 19 sierpnia zatwierdza dla całego Kościoła Mszę św. i Oficium własne o św. Józefie Kalasancjuszu

1833 - Powstaje Prowincja Walencka

1857 - Szkoły Pobożne rozpoczynają działalność na Kubie

1890 - Papież Leon XIII brevem Eximia quidem z 21 stycznia ogłasza Pompiliusza Marię Pirrottiego błogosławionym

1906 - Powstaje Wiceprowincja Kubańska

1925 - Powstaje Prowincja Rumuńska i Słowacka

1931 - Papież Pius XI dekretem z 31 maja zatwierdza heroiczność cnót Gliceriusza Landrianiego

1933 - Powstaje Prowincja Baskijska

1934 - Papież Pius XI bullą Claritas Die z 19 marca ogłasza bł. Pompiliusza Marię Pirrottiego świętym

1948 - Papież Pius XII listem apostolskim z 13 sierpnia ogłasza św. Józefa Kalasancjusza patronem chrześcijańskich szkół powszechnych na całym świecie

1950 - Powstaje pierwsza misja pijarska w Japonii

1956 - Powstaje Wiceprowincja Kolumbijsko-Ekwadorska

1957 - Powstają Delegatury: Kalifornijska i Japońska

1958 - Powstaje Wiceprowincja Brazylijska

1960 - Powstają Wiceprowincje: Chilijska, Wenezuelska, Środkowoamerykańska

1963 - Rozpoczyna się działalność misyjna w Senegalu

1964 - Powstaje Prowincja Argentyńska

1967 - Rozpoczyna się Kapituła Generalna Specjalna. Kończy się w 1969 r.

1975 - Powstaje Prowincja Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Powstaje Prowincja Meksykańska

1993 - 18 kwietnia papież Jan Paweł II ogłasza m. Paulę Montal błogosławioną.
Powstaje Prowincja Kolumbijsko-Ekwadorska 
25 sierpnia pijarzy wracają do Strażnic na Morawach

1995 - 1 października papież Jan Paweł II beatyfikuje o. Piotra Casaniego i o. Dionizego Pamplonę oraz jego 12 Towarzyszy męczenników z okresu wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939)
25 listopada Wikariat Prowincjalny Kaliforni zostajepodniesiony do rangi Wiceprowincji.
Powstaje Delegatura Generalna Japońsko-Filipińska’25 lipca zostaje erygowany kanonicznie Wikariat Prowincjalny Ekwadoru
25 grudnia Wikariat Prowincjalny Senegalu zostaje podniesiony do rangi Wiceprowincji.

1998 - 25 października papież Jan Paweł II beatyfikuje o. Faustyna Migueza, pijara, założyciela Instytutu Kalasantyńskiego Córek Boskiej Pasterki.

1999 - Pierwsi kandydaci z Filipin składają profesję czasową.
26 czerwca powstaje Wikariat Prowincjalny Kamerunu.
11 marca papież Jan Paweł II beatyfikuje m. Marię Baldillou i jej Towarzyszki męczennice z okresu wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939).
25 listopada papież Jan Paweł II kanonizuje bł. Paulę Montal

2002 - o. Felix Lazaro Martinez, pijar z Wiceprowincji Nowojorsko-Portorykańskiej, zostaje mianowany biskupem pomocniczym diecezji Ponce (obecnie jej ordynariuszem).
Pierwsi Oijarzy w Indiach składają śluby uroczyste, a następnie przyjmują święcenia diakonatu i prezbiteratu

2003 - Od 1 do 25 lipca na Monte Mario w Rzymie odbywa się 45. Kapituła Generalna. Generałem zostaje wybrany o. Jesus Maria Lecea

2004 - 8 czerwca Delegatura Generalna Japońsko-Filipińska zostaje podniesiona do rangi wiceprowincji niezależnej

2005 - Rozpoczyna się w Zakonie proces restrukturyzacji

2006 - Pierwsi pijarzy na Filipinach przyjmują świecenia prezbiteratru. Pierwsi Indonezyjczycy i Wietnamczycy składają śluby czasowe

2007 - 1 stycznia cztery prowincje we Włoszech zostają połączone w Prowincję Włoską.
2 stycznia Prowincja Baskonii i Wiceprowincja Andaluzji zostają połączone w Prowincję Emaus

2008 - 1 stycznia zostaje utworzona Wiceprowincja Kameruńska.
30 marca zostaje beatyfikowana m. Celestyna Donati

2009 - Od 1 do 22 lipca w Peralta de la Sal odbywa się 46. Kapituła Generalna. Generałem zostaje wybrany o. Pedro Aguado Cuesta.
9 maja zostaje powołane Seminarium Misyjne w Manili na Filipinach

2010 - 6 marca powstaje Wikariat Prowincjalny Indii

2011 - Powstaje Prowincja Stanów Zjednoczonych Ameryki i Portoryko z połączenia Prowincji Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wiceprowincji Portorykańskiej

2012 - W Zakonie obchodzony jest Pijarski Rok Powołaniowy.
Powstaje Prowincja Nazaret z połączenia Prowincji Kolumbii i Wikariatu Prowincjalnego Ekwadoru.
Powstaje Prowincja Betania z połączenia Trzeciej Demarkacji Hiszpańskiej i Prowincji Walenckiej

2013 - Powstaje Prowincja Emaus (Aragonia, Baskonia i Andaluzja) z połączenia dotychczasowej Prowincji Emaus i Prowincji Aragońskiej.
Powstaje Prowincja Ameryki Środkowej i Karaibów z połączenia Wiceprowincji Środkowoamerykańskiej, Wiceprowincji Wenezuelskiej i Domu na Kubie.
Powstaje Prowincja Afryki Środkowej z połączenia Wiceprowincji Kameruńskiej oraz Wikariatu Prowincjalnego Gwinei Równikowej i Gabonu.
Powstaje Wiceprowincja Brazylijsko-Boliwijska, zależna od Prowincji Emaus, z połączenia Wiceprowincji Brazylijskiej i Wikariatu Prowincjalnego Boliwii.
Powstaje Prowincja Afryki zachodniej z połączenia Wiceprowincji Senegalskiej i Domu w Daloa na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Powstaje Delegatura Generalna Chile.
Wikariat Prowincjalny Indii zostaje podniesiony do rangi wiceprowincji niezależnej.
Zostaje otwarty pierwszy Dom w Atambua w Indonezji.