Zakon

Spotkania Formacyjne Laikatu Pijarskiego

Spotkania Formacyjne Laikatu Pijarskiego skierowane są do świeckich współpracowników w dziełach pijarskich i służą przybliżeniu oraz pogłębieniu wybranych aspektów duchowości lub pedagogiki pijarskiej.


Do tej pory odbyły się następujące Spotkania:

I Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego 2009

Warszawa,  23-25 października 2009 r.

Uczestnikom przyświecało hasło "Dwa powołania - jedna misja", stąd we wspólnej refleksji poszukiwano m.in. odpowiedzi na pytania:

 • Czego świeccy oczekują od zakonników?
 • Co zakonnicy mogą zaproponować świeckim?
 • Czy pijar świecki potrzebuje wspólnoty? Jeśli tak, to jakiej?

Podczas Spotkania następujący wychowawcy otrzymali nagrodę "Kalasancjusz z dzieckiem" - [pobierz plik].


II Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego 2012

Miało miejsce w dniach 19-21 października 2012 r. w Sulejówku. Mottem były słowa Jezusa "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem" J 15,16. Szczególnym celem było  przybliżenie uczestnikom, czym są Pijarskie Wspólnoty Wiary i jak wygląda formacja w nich. Stąd do Sulejówka przyjechało liczne grono członków pierwszej takiej wspólnoty (z Elbląga) oraz Constanza z Walencji i Patxi z Emaus - dwoje świeckich należących do Bractwa Szkół Pobożnych.

Program wyglądał następująco - [pobierz plik]


III Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego 2014 

III Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego – odbyło się w roku 2014 w dwóch terminach: 17-19 października w domu rekolekcyjnym w Ożarowie Mazowieckim oraz w dniach 7-9 listopada w Hebdowie. Hasłem Spotkania było wezwanie "Obudź w sobie Kalasancjusza!". Spotkaniu przyświecało pytanie, w jaki sposób żyć charyzmatem pijarskim i jak wzrastać w tożsamości kalasantyńskiej. 

Oto informacja szczegółowa o Spotkaniu - [pobierz tutaj].
Program Spotkania  - [pobierz tutaj].


IV Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego 2016

W tym roku w naszej Prowincji odbyły się dwie tury IV Spotkania Formacyjnego Laikatu Pijarskiego: pierwsza w Niepokalanowie w dniach 7 – 9 października, druga w Hebdowie w dniach 4 – 6 listopada. W spotkaniach wzięło udział ponad 120 osób niemalże z wszystkich placówek pijarskich z Polski: Łowicz, Warszawa, Kraków, Poznań, Elbląg, Bolesławiec, Cieplice, Katowice, Łapsze, Rzeszów. W większości byli to nauczyciele i pracownicy naszych szkół, przedszkola i świetlic, ale także rodzice naszych uczniów, nasi parafianie oraz nauczyciele szkół sióstr pijarek.

Tematem spotkania było hasło „Prawda nas wyzwoli”. Dzięki konferencjom mogliśmy się „zmierzyć” z tematem prawdy w naszym życiu, spojrzeć na prawdę z punktu widzenia filozofii i teologii a także przypomnieć sobie, iż św. Józef Kalasancjusz określał pijarów (iświeckich i zakonników) – jako – współpracowników Prawdy.

Tematykę spotkania przybliżali nam ojcowie pijarzy:

 • Chrześcijańskie oblicze prawdy (o. Jacek Wolan SchP – Niepokalanów; o. Marian Galas SchP – Hebdów)
 • Ilość Prawdy w prawdzie (o. Adam Langhammer SchP)
 • Współpracownicy prawdy (o. Sławomir Dziadkiewicz SchP – Niepokalanów; o. Prowincjał Józef Matras SchP – Hebdów)

W czasie spotkania odbyło się nabożeństwo kalasantyńskie (wraz z uczczeniem relikwii), gdzie mogliśmy wsłuchać się w słowa naszego Założyciela. W czasie spotkania organizowana była praca w grupach. Celem tej pracy było wzbogacenie swojego życia duchowego, dzielenie się przeżywaniem wiary oraz pobudzenie do autorefleksji nad samym sobą, swoim życiem i apostolstwem. Uczestnicy dzielili się tym, co dla nich znaczą słowa Jezusa: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. Zastanawiali się nad zagadnieniami:

 • czy potrafimy przyjąć prawdę o sobie?
 • jak przyjmujemy prawdę o sobie?
 • jak przyjmujemy krytykę?
 • czy i jak mówimy prawdę innym?
 • czy jesteśmy szczerzy?
 • jak przeżywamy sakrament pokuty?

W końcu rozmawiali jak może wyglądać apostolstwo i osobiste świadectwo.

zdjęcia ze spotkania - tutaj


V Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego 2018

W 2018 roku w naszej Prowincji odbyły się dwie tury V Spotkania Formacyjnego Laikatu Pijarskiego: pierwsza w Niepokalanowie w dniach 5-7 października, druga w Hebdowie w dniach 23-25 listopada. W sumie w spotkaniach wzięło udział ponad 140 osób związanych z naszym zakonem - świeccy współpracownicy pijarscy z Łowicza, Warszawy, Bolszewa, Elbląga, Poznania, Krakowa, Bolesławca, Katowic, Rzeszowa a także z Białorusi (Lida i Szczuczyn).

Tematem spotkania były słowa św. Pawła "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia". W ciągu trzech dni dla uczestników spotkania konferencje wygłosili: o. Marek Barczewski (Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia) o. Marek Kudach (Duchowa droga Kalasancjusza), a swoim świadectwem podzielili się Państwo Wiola i Marek Richterowie, którzy w Katowicach prowadzą klub Wysoki Zamek. W ramach spotkań dzieliliśmy się swoim doświadczeniem wiary, przeżywaniem charyzmatu kalasantyńskiego, był też czas na wspólne przebywanie ze sobą i nawiązywanie nowych "pijarskich" znajomości. 

Zdjęcia ze spotkania w Hebdowie - tutaj.