Zakon

Bł. Carmel Bolta Banyuls (1830 1860), kapłan i męczennik, były uczeń szkół Pobożnych w Gandí (Walencja).

O. Carmel Bolta urodził się 29 maja 1803 roku w wiosce Real de Gandia. Na chrzcie św., otrzymał imię Pascual, które po wstąpieniu do zakonu zamienił na Carmel. W wieku 21 lat rozpoczął nowicjat w konwencie św. Franciszka w Walencji. Następnie po złożeniu pierwszej profesji zakonnej rozpoczął studia kościelne w konwencie w Walencji i w innych miastach. Został wyświęcony na kapłana w 1829 roku. W lipcu 1831 roku wraz z 23 towarzyszami wyjechał do Ziemi świętej. Następnie po zwiedzeniu głównych sanktuariów naszego Odkupiciela został mianowany na pewien czas przewodniczącym hospicjum w Jaffie. Z wielką łatwością przyswoił sobie języki wschodnie; wykładał później z wielką swobodą w arabskim i greckim. Podczas 10 lat pobytu poświęcił się nauczaniu studentów zakonnych w Jerozolimie; był również przez pewien czas przełożonym i proboszczem katolickiej wspólnoty św. Jana w Górach. (San Juan in Montana). We październiku 1858 został mianowany proboszczem katolików w Damaszku i profesorem arabskiego dla młodych kapłanów i uczniów szkół, które utrzymywała misja katolicka i tam też otrzymał palmę męczeństwa w nocy z 9 na 10 lipca 1860 roku. Był beatyfikowany razem ze swoimi towarzyszami (współbraćmi) przez papieża Piusa XI, 10 października 1926 roku Diecezja Walencja celebruje jego święto liturgiczne 10 lipca.

Również 10 lipca jest o. Bolta wspominany w pijarskim kalendarzu liturgicznym - jako były uczeń Szkół Pobożnych.