Zakon

Sługa Boży Joseph Maria Timon-David (1823-1891), kapłan i fundator Kongregacji Najświętszego Serca Jezusowego, autor obszernego życiorysu naszego Ojca Założyciela.


Józef M. Timon - David (1823 - 1891) pochodzący z Marsylii (Francja) był wychowywany w kolegium międzynarodowym Jezuitów we Fryburgu (Szwajcaria); potem studiował w Paryżu.

Wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1848 roku poświęcił całą swoją energię pokonaniu nędzy materialnej i moralnej klasy robotniczej. Jego działalność apostolska charakteryzuje się mocnym zmysłem przywiązania i wierności do Kościoła Rzymsko - Katolickiego.

Jako wielki wychowawca opracował własną metodę katechetyczną i zajął wyróżniające się miejsce wśród najbardziej cenionych biografów swojego wielkiego wzoru pedagogiki, świętego Józefa Kalasancjusza, pod opiekę którego oddał założoną przez siebie w roku 1852 Kongregację, zatwierdzoną ostatecznie w roku 1876. Ta Kongregacja Najświętszego Serca Jezusa

(Księża Timón - David) znana bardziej familiarnie od imienia swojego założyciela, jest czynna w środowiskach ludowych i ma za cel ewangelizację i chrześcijańskie wychowanie młodzieży. Formułę tę określił sam Założyciel. Trudności, niepowodzenia, wszelkiego rodzaju opozycje stanowią wielki krzyż jego życia, na którym zawsze wyciskało swe kształty kalasantyńskie motto: "Ad maius pietatis incrementem". Twierdził stanowczo, że promocja klas ludowych i odnowa społeczeństwa nie mogą się ziścić poza perspektywą wiary. Przez Ojca Villalt´iego został określony jako "nowy Kalasancjusz francuski".

Obecnie Księża Tymonianie działają we Francji, Hiszpanii i Belgii, ponadto prowadzą w Rzymie parafię przy Via Prenestina.