Zakon

Emanuel Martín Sierra (1892-1936) - kapłan i męczennik, były uczeń Szkół Pobożnych (Pijarów) w Granadzie.


Ks. Emanuel Martín Sierra (ur. 2 października 1892 r.) po uzyskaniu tytułu bakałarza wstąpił do seminarium diecezjalnego w Granadzie i został wyświęcony na kapłana w 1915 r. Przez kolejnych piętnaście lat wykładał w seminarium i pracował duszpastersko. Od 1929 r. był proboszczem jednej z parafii w Motril. Zawsze żył w wielkim ubóstwie, wyrzekając się nawet rzeczy najpotrzebniejszych, aby nieść pomoc ubogim. Znane były jego pracowitość i zapał apostolski.


Męczennicy hiszpańscy, wśród nich ks. Emanuel Martín Sierra, którzy ponieśli śmierć w lipcu i sierpniu 1936 r. w Motril, w pobliżu Granady w Hiszpanii, to tylko kilku z wielotysięcznej rzeszy duchownych i wiernych świeckich, zabitych "z nienawiści do wiary" w czasie prześladowań Kościoła w latach hiszpańskiej wojny domowej. Jan Paweł II beatyfikował kilka grup męczenników hiszpańskich z tego okresu - łącznie 178 osób.