Zakon

Sekretariat Prowincjalny odpowiedzialny za formację świeckich współpracowników pijarskich


Sekretariaty Prowincjalne, to instytucje zakonne powołane do realizowania celów przyjętych przez Prowincję. Należy do nich m.in. Sekretariat odpowiedzialny za formację świeckich współpracowników pijarskich. Do jego zadań należy: przygotowywanie corocznych rekolekcji formacyjnych dla świeckich współpracowników pijarskich, wypracowanie i nadzorowanie programu formacji kalasantyńskiej świeckich współpraco¬wników, w tym także prowadzącego do powołania Bractw Szkół Pobożnych, opracowanie programu formacji kalasantyńskiej przeznaczonego dla wychowawców świetlic, pracowników stowarzyszeń, fundacji i klubów, a więc uwzględniającego specyfikę każdego z tych dzieł, wypracowanie Statutu Formacji Laikatu, przygotowywanie świeckich liderów  pijarskich i włączanie ich w procesy formacyjne, a także organizowanie bieżących imprez i wydarzeń przeznaczonych dla osób świeckich.

W bieżącej kadencji (2015-2019) Ojciec Prowincjał powołał  Sekretariat ds. Formacji Świeckich w Edukacji Formalnej, którego członkami są:

 • o. Sławomir Dziadkiewicz
 • o. Adam Langhammer
 • p. Agnieszka Głowacka (Katowice)
 • p. Barbara Brzozowska (Bolesławiec)
 • p. Bożena Wojciechowska (Łowicz)
 • p. Ewa Neubauer (Poznań)
 • p. Izabela Zwierzyńska (Elbląg)
 • p. Karolina Knapik-Bieniek (Kraków)
 • p. Katarzyna Śliwińska (Warszawa)


1. W dniach 8-10 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie  Sekretariatu ds. Formacji Świeckich Współpracowników w Edukacji Formalnej. W czasie spotkania m.in. podjęto tematykę przygotowania rekolekcji wakacyjnych dla nauczycieli szkół pijarskich w 2016r., dokonano podsumowania Święta Laikatu Pijarskiego, które odbyło się w październiku 2015 r., dokonano planowania jesiennego Spotkania Formacyjnego Laikatu Pijarskiego. W czasie spotkania członkowie sekretariatu zapoznali się także z najważniejszymi wytycznymi Kapituły Prowincjalnej z 2015 r.

2. W dniach 3-5 czerwca 2016 r.w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie Sekretariatu ds. Formacji Świeckich Współpracowników w Edukacji Formalnej. W czasie spotkania m.in. podjęto tematykę przygotowania IV Spotkania Formacyjnego Laikatu Pijarskiego planowanego na ten rok, rozmawiano o duszpasterstwie szkolnym oraz podjęto refleksję nad działaniami Prowincji z racji rozpoczynającego się Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego.

Bardzo gościnnie przyjęła nas placówka elbląska: w szczególności p. Izabela Zwierzyńska oraz o. Rafał Roszer – za co im serdecznie dziękujemy


Trochę historii…

Z uwagi na różnice w procesach formacyjnych świeckich współpracowników pijarskich wynikające ze specyfiki ich zaangażowania, po Kapitule Prowincjalnej 2011 r. powołane zostały przez ojca Prowincjała dwa odrębne Sekretariaty: ds. formacji świeckich zaangażowanych w edukację formalną (szkoły) oraz uczestniczących w dziełach edukacji nieformalnej (świetlice, fundacje, stowarzyszenie). Członkami sekretariatów są zarówno osoby świeckie jak i zakonnicy. Każdy z Sekretariatów realizuje swój specyficzny program działania, ale niektóre zagadnienia wypracowywane są wspólnie. Aktualnie skład personalny obu Sekretariatów przedstawia się następująco:

Sekretariat ds. Formacji Świeckich Współpracowników w Edukacji Formalnej

 • Beata Bajer, Poznań
 • Małgorzata Kremer, Kraków
 • o. Adam Langhammer SP, Bolesławiec
 • Katarzyna Śliwińska, Warszawa
 • o. Józef Tarnawski SP, Kraków
 • Bożena Wojciechowska, Łowicz
 • Izabela Zwierzyńska, Elbląg

Sekretariat ds. Formacji Świeckich Współpracowników w Edukacji Nieformalnej

 • o. Marek Kudach SP, Warszawa
 • Agnieszka Piotrowska, Bolszewo
 • o. Józef Tarnawski SP, Kraków
 • Gabriela Wąsacz, Rzeszów
 • Beata Wróbel, Kraków-Wieczysta 


Na zakończenie czterolecia 2011-2015 Sekretariat ds. Formacji Świeckich Współpracowników w Edukacji Formalnej przygotował sprawozdanie ze swej działalności. Znajduje się ono [tutaj]. Zachęcamy do zapoznania się.