Zakon

Święto Laikatu Pijarskiego

Każdego roku, w okresie jesiennym, organizowane jest weekendowe spotkanie laikatu pijarskiego. Ma ono dwojaką formę: w jednym roku organizowane jest jako Święto Laikatu Pijarskiego, w kolejnym natomiast jako Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego.

Święto Laikatu jest okazją do budowania więzi między pracownikami dzieł pijarskich, wymiany doświadczeń, poruszania istotnych tematów pedagogicznych  a także wspólnej modlitwy za wychowanków i wychowawców. Towarzyszy  temu atmosfera święta, radości, poczucia wspólnoty i satysfakcji z uczestniczenia w kontynuowaniu dzieła św. Józefa Kalasancjusza.

Święto Laikatu Pijarskiego ma swoją historię. Oto jej skrót:

I Święto Laikatu 2007

Odbyło się w Warszawie, w dniu 27 października 2007 r. Uczestniczyło w nim 147 reprezentantów (zakonników i świeckich) z większości ośrodków pijarskich w Polsce.

Owocem spotkania jest m.in. określenie siedmiu cech świeckiego pijara w Polsce:

  1. Jesteśmy powołani do wychowywania i nauczania w duchu Ewangelii.
  2. Świadomi swojego powołania pragniemy naśladować naszego Mistrza Jezusa i Jego wiernego sługę Kalasancjusza
  3. Jesteśmy otwarci na potrzeby innych, dzielimy się miłością i wiedzą.
  4. Dbamy o naszą formację duchową.
  5. Wychowujemy do współodpowiedzialności za Ojczyznę.
  6. Realizujemy charyzmat Kalasantyński, pamiętając o naszym powołaniu do życia w rodzinie.
  7. Pragniemy umacniać się nawzajem poprzez wymianę doświadczeń i spotkania integracyjne.

Podczas Święta następujący wychowawcy otrzymali nagrodę "Kalasancjusz z dzieckiem" - [pobierz plik].

II Święto Laikatu 2010

W dniu 6 listopada 2010 r. zebrało się w Warszawie 177 nauczycieli i pracowników różnych dzieł pijarskich, by przeżyć Święto pod hasłem "Laikat pijarski - drzemiący olbrzym". Konferencję o. Mateusza Pindelskiego można przeczytać tutaj - [pobierz plik].

Uczestnicy zastanawiali się także nad tym, co pijarzy w Polsce powinni robić, aby w większym stopniu przekazywać charyzmat świeckim? - oto odpowiedzi: [pobierz plik]

Nagrodę "Kalasancjusz z dzieckiem" otrzymali następujący współpracownicy pijarscy - [pobierz plik].

III Święto Laikatu 2013

"Zakonnicy i świeccy – świadkowie wiary w edukacji" – pod takim hasłem odbyło się w Warszawie, w dniach 11-13 października 2013 r. III Święto Laikatu. Wydarzenie  o tyle szczególne, że jego uczestnikami byli także reprezentanci świeckich współpracowników pijarskich z Austrii, Czech, Słowacji i Węgier.

Pełny program przedstawiał się następująco - [pobierz plik].

Gościem specjalnym był o. Marek Kosacz OP, który wygłosił konferencją pt. "Jak przekazywać wiarę w szkole?" – można ją odsłuchać tutaj: [pobierz plik].

Po wysłuchaniu konferencji miała miejsce  dyskusja w grupach, która skupiona była wokół trzech pytań:

  1. Jak mogę usłyszane w czasie prelekcji słowo przełożyć na pracę w szkole?
  2. Jak wygląda moje świadectwo wiary?
  3. Czy mogę wskazać konkretne owoce mojego świadectwa wiary w życiu wychowanków?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się tutaj - [pobierz plik].

IV Święto Laikatu Pijarskiego, Jasna Góra, 16-18 października 2015 r.

W dniach od 16 do 18 października 2015 r. odbyło się w Częstochowie Święto Laikatu Pijarskiego pod hasłem "Matka Boża Szkół Pobożnych”. Na święto przyjechało blisko 140 reprezentantów 17 dzieł pijarskich (świeckich i zakonnych) z całej Polski. Wprowadzając w klimat Święta o. Sławomir Dziadkiewicz SP wraz z p. Bożeną Wojciechowską przypomnieli, dialogując, siedem cech świeckiego pijara. Był również czas na krótką prezentację poszczególnych placówek pijarskich.

Każdego dnia uczestniczyliśmy w konferencjach nawiązujących do hasła tegorocznego Święta. Michał Wilk, fascynując słuchaczy wiedzą, w piękny, szalenie emocjonalny sposób, rozwinął temat ,,Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Czy autor Apokalipsy na pewno miał na myśli Matkę Bożą”, ukazując także powiązania między ostatnią i pierwszą Księgą Biblii. Ojciec dr Mateusz Pindelski SP wygłosił konferencje nt. „Duchowość Maryjna św. Józefa Kalasancjusza” i ,,Koronka Dwunastu Gwiazd w tradycji pijarskiej”, zwracając uwagę nie tylko na historię kształtowania się tej modlitwy, ale i graficzny sposób jej interpretacji. Ojciec Eugeniusz Grzywacz SP przybliżył nam temat ,,Matka Boża w ikonografii pijarskiej”, prezentując różne style, ujęcia, a nade wszystko dzieląc się swym umiłowaniem sztuki.

Podczas tegorocznego Święta codziennie towarzyszyła nam modlitwa Liturgią Godzin, śpiew Godzinek, a w sobotę nabożeństwo Maryjne. Oprawa muzyczna, za którą odpowiadała p. Gabriela Wąsacz, podnosiła walor każdego spotkania, a wspólny śpiew w piątkowy wieczór aż do północy przerodził się w pieśń uwielbienia.

Spotkanie było okazją do pogłębienia naszej relacji z Matką Bożą, którą ukochał św. Józef Kalasancjusz i której zawierzył swój zakon. Sprzyjało temu miejsce i możliwość wspólnej modlitwy w Kaplicy Jasnogórskiej, szczególnie w godzinie Apelu. Przybycie przedstawicieli tylu dzieł pijarskich służy wzajemnemu poznawaniu się, ciągnącym się późno w noc rozmowom, a tym samym budowania więzi między pijarami - zakonnikami i świeckimi.

Święto Laikatu zakończyliśmy w niedzielę Mszą świętą pod przewodnictwem o. prowincjała Józefa Matrasa SP - który wygłosił również rozpalającą serca homilię. Przed błogosławieństwem, rozsyłającym nas do codziennych obowiązków, otrzymaliśmy z rąk Ojca Prowincjała ikonę Matki Bożej Szkół Pobożnych, której wizerunek znajduje się w rzymskim domu św. Pantaleona. Uczestnicy spotkania podziękowali pijarom zakonnikom wręczając 17 róż, symbolizujących każde z 17 pijarskich dzieł, których reprezentanci brali udział w spotkaniu. Podziękowanie o. Sławomira Dziadkiewicza SP, który po raz pierwszy był odpowiedzialny za organizację Święta, skierowane do organizatorów i uczestników, było ostatnim akcentem tego dnia.

Wpatrując się w ikonę, pamiątkę naszego wspólnego świętowania, rozważamy słowa św. Józefa Kalasancjusza „Najświętsza Maryja Panna jest tak dobra, że przyjmuje każdą naszą modlitwę,choćby najmniejszą, pod warunkiem, że się ją odmawia z całego serca.”

Zdjęcia -  tutaj

Nabożeństwo  ROK Z MATKĄ BOŻĄ  M. Kremer cz.I - tutaj

Nabożeństwo ROK Z MATKĄ BOŻĄ M. Kremer cz.II - tutaj

MATKA BOŻA W IKONOGRAFII PIJARSKIEJ o. Eugeniusz Grzywacz  - tutaj

KOBIETA APOKALIPSY - M. Wilk - tutaj

V Święto Laikatu Pijarskiego, Licheń Stary, 27 – 29 października 2017 r.

"Kalasancjuszu wiedziałeś jak swoje życie Bogu dać.
Kalasancjuszu, wiedziałeś jak swoje życie rozdać nam"

W spotkaniu uczestniczyło 160 reprezentantów dzieł pijarskich (szkół, parafii, świetlic, Centrów Kultury Calasanz) z Bolesławca, Jeleniej Góry, Łowicza, Katowic, Poznania, Ebląga, Bolszewa, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa oraz Szczuczyna na Białorusi.

Jubileuszowe Święto rozpoczęli p. Izabela Zwierzyńska i o. Sławomir Dziadkiewicz SP - członkowie sekretariatu Laikatu, którzy wprowadzili uczestników spotkania w idee święta, a także do kończącego się Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego. Celem naszego świętowania było dziękczynienie Panu Bogu za 400 lat istnienia Zakonu, 250 lat od kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza oraz wymiana doświadczeń, zgodnie z naszymi powołaniami osób świeckich i konsekrowanych, naśladujących miłość naszego Założyciela do dzieci i młodzieży. Nie zabrakło również czasu na krótką prezentację naszych placówek.

Każdego dnia uczestniczyliśmy w modlitwie Liturgii Godzin, Mszy św. i konferencjach, nawiązujących do hasła  tegorocznego święta. Pierwszego dnia o. Sławomir Dziadkiewicz SP przybliżył nam temat ,,Duchowość św. Józefa Kalasancjusza dla zakonnika i świeckiego”.

O. Piotr Różański SP wygłosił konferencję pt: ,,Głosić”, zwracając uwagę na autentyczność w swoim działaniu tj. poprzez swoje życie osobiste i zawodowe, być przykładem do naśladowania dla naszych uczniów. O. Tomasz Abramowicz SP przybliżył nam tematykę ,,Przemieniać” na przykładzie ankiet Młodzież 2017 oraz fragmentów Listu na Rok Jubileuszowy  dot. wychowawców i dzieci. O. Wojciech Wojda SP nawiązał do ,,Wychowywania” w różnych kontekstach, jako celów wychowawczych, współczesnego wychowywania w szkołach pijarskich i jego formach oddziaływań.

Konferencje były ,,mocnym uderzeniem” do naszego życia osobistego i zawodowego, wzbudzając w nas wewnętrzne przemyślenia, a nawet i łzy wzruszenia. Sobotnie popołudnie było świetną okazją do zwiedzania Bazyliki Mniejszej w Licheniu, kościoła św. Doroty, Golgoty, cudownego źródełka, a przede wszystkim poznania historii objawień Matki Bożej w Lesie Grąblińskim. Kolejnym punktem spotkania była Koronka do 12 gwiazd, po której nowi członkowie Bractwa Szkół Pobożnych w Elblągu złożyli swoje przyrzeczenie, a ojcowie, którzy wraz z nami uczestniczyli w święcie odnowili swoje śluby zakonne.

Sobotni wieczór to bal ,,Wszystkich Świętych”, który był świetną okazją do prezentacji świętych i wspólnych zabaw integracyjnych.

Święto Laikatu zakończyliśmy w niedzielę Mszą św. pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Józefa Matrasa SP, który wygłosił homilię nawiązującą do hasła ,,Głosić, przemieniać, wychowywać” oraz do nowego pijarskiego świętego Faustyno Migueza SP. Przed błogosławieństwem rozsyłającym, każdy z uczestników otrzymał medalik z wizerunkiem św. Józefa Kalasancjusza. Na zakończenie współpracownikom pijarskim zostały rozdane nagrody (,,Kalasancjusz z dzieckiem” i „Sapere auso pro Professoribus”) za 10 letnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży.

Niestety V Święto Laikatu już za nami. Był to czas do wewnętrznych przemyśleń, wgłębienia się w nauczanie św. Józefa Kalasancjusza, a przede wszystkim momentem do refleksji nad sensem naszego powołania. Nie zabrakło, również czasu do nawiązania nowych znajomości i pogłębienie już zawartych, a także podzielenie się doświadczeniem zawodowym.

Galeria zdjęć tutaj

VI Święto Laikatu Pijarskiego, Licheń Stary, 4-6 października 2019 r.

W dniach 4-6 października w Licheniu odbyło się VI Święto Laikatu Pijarskiego, które przebiegało pod hasłem: W mocy Ducha Świętego. Spotkanie zgromadziło ok. 120 osób związanych z dziełami pijarskimi tworzonymi przy placówkach i parafiach z całej Prowincji, z Centrów Kultury Calasanz, stowarzyszeń czy Bractwa Szkół Pobożnych, które wspierają działania pijarów z placówek z Jeleniej Góry, Krakowa, Katowic, Poznania, Bolesławca, Bolszewa, Rzeszowa, Elbląga, Warszawy, Łowicza w tym siostry pijarki z Krakowa i Rzeszowa.

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania był Duch Święty. Dlatego też wygłoszone konferencje poruszały różne Jego aspekty. Tematem pierwszej były Dary Ducha Świętego, którą wygłosił o. Piotr Różański. Tematem drugiej konferencji był Duch Święty w sztuce. Sobotniej Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię o. Józef Tarnawski. Podczas mszy świętej członkowie Bractwa Szkół Pobożnych. W niedzielę o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów wręczył tegorocznym laureatom nagrody Sapere auso pro Professoribus oraz Kalasancjusz z dzieckiem. 

Galeria zdjęć tutaj