Zakon

Dokumenty i przepisy...

Zagadnienia związane z formacją współpracowników pijarskich, organizacją procesów formacyjnych, możliwościami i zobowiązaniami, jakim podlegają świeccy zaangażowani w dzieła pijarskie zostały ujęte w szeregu dokumentów wydanych przez Kongregację Generalną, Kongregację Prowincjalną i Ojca Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Oto najistotniejsze: 

Dokumenty Kongregacji Generalnej

Formacja w dziełach pijarskich – dokumenty Kongregacji Prowincjalnej i Ojca Prowincjała

Nagrody dla Współpracowników pijarskich