Zakon

Dnia 28 sierpnia br., w 77. roku życia, po 57 latach przeżytych w Zakonie i 52 latach kapłaństwa, odszedł do Pana o. Jan Frą-czek, współbrat z Polskiej Prowincji Zako-nu Pijarów.

Msza św. żałobna została odprawiona w poniedziałek 2 września o godz. 16.30 w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie, ul. Meissnera 20, zaś uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele parafialnym w jego rodzinnej miejscowości, Pisarzowej, dnia 3 września o godz. 10.00.

O. Jan Frączek, syn Mateusza i Marii, urodził się 27 stycznia 1937 r. w Pisarzowej (diecezja tarnowska). Po ukończeniu szkoły podstawowej w Pisarzowej, rozpoczął naukę w szkole średniej w Sowlinach. Po czterech latach nauki został dopuszczony do matury, którą złożył w 1955 roku.

Tego samego roku wstąpił do Nowicjatu Zakonu Pijarów, obłóczony 11 września w Krakowie-Rakowicach. Rok później, 12 września 1956 r., złożył pierwsze śluby na ręce Prowincjała o. Andrzeja Wróbla, przyjmując imię zakonne – Jan od św. Stanisława Kostki. Dnia 13 września 1959 r. złożył śluby wieczyste w Krakowie przy ul. Pijarskiej, a 18 października 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Po święceniach pozostał w Krakowie ob-sługując kaplicę przy ul. Lotniczej, a na-stępnie jako katecheta w parafii Kraków-Rakowice. W latach 1965-67 pracował w parafii w Bolszewie, skąd został przeniesiony do Jeleniej Góry-Cieplic, gdzie pracował do 1976 r. jako katecheta i wika-riusz, a od 1973 r. jako przełożony wspólnoty. Zajmował się nie tylko duszpasterstwem i katechezą, ale także gruntowną renowacją klasztoru doprowadzając ogrzewanie do kościoła, klasztoru i plebanii.

W 1976 r. został przeniesiony do Krakowa, na Wieczystą, gdzie został mianowany rektorem kaplicy przy ul. Ostatniej i katechetą młodzieży, był także Asystentem Prowincjalnym.

W kolejnych latach wraz ze współbraćmi rozwijał duszpasterstwo, wprowadził katechezę dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i podjął się dzieła budowy domu zakonnego na Wieczystej oraz kościoła parafialnego.

W 1983 r. kard. Franciszek Macharski podpisał dekret erekcyjny parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej i mianował o. Jana Frączka jej pierwszym proboszczem. O. Jan pełnił tę funkcję do 1995 r. W tym czasie był także przełożonym wspólnoty przez kolejne 3 kadencje. Po ustąpieniu z funkcji proboszcza i rektora wspólnoty pozostał na Wieczystej do końca swoich dni, pomagając w duszpasterstwie.

Z powodu udaru mózgu w sierpniu 2013 r. został przewieziony do szpitala, gdzie jednak nie odzyskał zdrowia, ale odszedł do Pana w godzinach wieczornych dnia 28 sierpnia 2013 r.

R.I.P.

o. Józef Matras SP prowincjał