Zakon

Czy wiesz, że... 

W walkę z analfabetyzmem upośledzonych, głuchoniemych i ociemniałych zaangażował się pijar ks. Jakub Falkowski (1775- 1848). Utworzył on w Warszawie działający do dziś Instytut Głuchoniemych. Była to pierwsza w Polsce szkoła specjalna, w której głuchoniemi mogli uczyć się konkretnych rzemiosł. Ks. Falkowski osobiście kwestował na ulicach Warszawy na rzecz Instytutu. Dzięki jego staraniom stanął gmach przy Placu Trzech Krzyży.

Pijarski lekarz Rafał Czerwiakowski (1743-1816) nazwany został "ojcem chirurgii polskiej". Był twórcą nowych metod operacyjnych i wynalazcą wielu narzędzi chirurgicznych. Napisał i wydał pierwszy polski podręcznik chirurgii. Ginekolog, położnik oraz prekursor ortopedii w Polsce już w wieku 36 lat został profesorem pierwszej w kraju Katedry Chirurgii i Położnictwa Akademii w Krakowie (dziś Uniwersytet Jagielloński).

Rzeczownik, przymiotnik, spójnik, przecinek, dwukropek - te terminy, którymi posługujemy się do dziś, upowszechnił pijarski gramatyk i pedagog ks. Onufry Kopczyński (1735-1817)

Był nauczycielem Collegium Nobilium, członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Napisał łacińsko-polską "Gramatykę dla szkół narodowych", uprościł i uporządkował polską pisownię. Był autorem elementarza "Nauka czytania i pisania", w którym nawiązywał do realiów życia dziecka wiejskiego. Poprzez swoje podręczniki przyczynił się do zachowania tożsamości narodowej Polaków, pozbawionych po rozbiorach własnego państwa.

Ks. Adam Słotwiński (1834-1894) pijar, patriota, działacz niepodległościowy. W latach poprzedzających powstanie styczniowe został zesłany w głąb Rosji za organizowanie patriotycznych manifestacji. Po powrocie pomagał powstańcom, za co rozesłano za nim listy gończe. Angażował się w działalność emigracji w Paryżu. Po powrocie do kraju odzyskał kolegium pijarskie w Krakowie i stał się odnowicielem Prowincji.

Tadeusz Kościuszko (1746-1818) urodzony na Polesiu syn miecznika brzeskiego, w 1755 r. wraz ze starszym bratem znalazł się w pijarskiej szkole w Lubieszowie pod Pińskiem. Po śmierci ojca w 1758 r. bracia musieli wrócić do domu. Matka widząc zapał Tadeusza do nauki posłała go w 1764 r. do Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Potem Kościuszko studiował w Paryżu, a następnie wziął udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do kraju został generałem i naczelnikiem Insurekcji. Po zwolnieniu z rosyjskiej niewoli wyjechał z kraju i osiadł w Szwajcarii. W pamięci potomnych pozostał tym, który "kochał Ojczyznę nie dla próżnej chwały". Jego prochy spoczywają w Katedrze na Wawelu.

Wojciech Bogusławski (1757-1829), wychowanek pijarów, twórca i dyrektor narodowej sceny teatralnej - został nazwany "ojcem polskiego teatru i opery". Jego opera "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale" była najwybitniejszym osiągnięciem teatru polskiego w dobie oświecenia.

Ignacy Domeyko (1802-1889) światowej sławy inżynier górnik, geolog i odkrywca, był wychowankiem kolegium pijarskiego w Szczuczynie. Ten wileński przyjaciel Mickiewicza studiował w Wilnie i w Paryżu. Po powstaniu listopadowym wyemigrował do Chile. Przyczynił się do rozwoju chilijskiego górnictwa i szkolnictwa. Założył sieć stacji meteorologicznych, muzeum etnograficzne, opracował mapę geologiczną Chile. Jego imieniem nazwano minerał (domeykit), małż (Nautilus domeykus), amonit chilijski (Amonites domeykanus), pasmo gór w Andach oraz miasto w Chile. Był wiernym synem Kościoła katolickiego - obecnie rozpoczęły się starania o ogłoszenie go Sługą Bożym.

Z grona pijarów wywodzili się także m.in. autor hymnu "Boże, coś Polskę" Alojzy Feliński, "pierwszy elektryk polski" i pionier fizjologii roślin - Józef Herman Osiński i "ojciec geodezji polskiej" - matematyk Ignacy Zaborowski.

I wielu, wielu innych... Poznaj ich życiorysy...


Źródło: www.nasza-arka.pl


Święci, błogosławieni i Słudzy Boży; uczniowie i wychowankowie szkół pijarskich:

1. Św. Kacper de Búfalo (*1786 - +1837), kapłan włoski, założyciel Kongregacji Misjonarzy Przenajświętszej Krwi.

2. Św. Antoni Maria Gianelli (*1789 - +1846), profesor w Kolegium Zakonu Szkół Pobożnych w Cárcare i biskup włoski.

3. Św. Leonard Murialdo (*1828 - +1900), kapłan włoski, założyciel Kongregacji św. Józefa dla wychowania młodzieży pracującej.

4. Św. Jan Nepomucen Neumann (*1811 - +1860), biskup czeski.

5. Św. Wincenty Maria Strambi (*1749 - +1824), biskup włoski ze Zgromadzenia Pasjonistów.

6. Św. Wincenty Pallotti (*1792 - +1850), kapłan włoski, założyciel Zgromadzenia Pallotynów.

7. Św. Josémaría Escrivá de Balaguer (*1902 - +1975), kapłan hiszpański, założyciel Towarzystwa Św. Krzyża - Opus Dei.

8. Św. Stanisław Papczyński (*1631 - +1701), kapłan polski - pijar (od 1645 r. do 1670 r.), następnie założyciel Kongregacji Księży Marianów w Polsce.

9. Bł. Antoni Maria Schwartz (*1852 - +1929), nowicjusz Zakonu Szkół Pobożnych, kapłan austriacki, założyciel Kongregacji św. Józefa Kalasancjusza dla wychowywania młodzieży pracującej i robotników chrześcijańskich (Kalasantiner).

10. Bł. Karmel Bolta Banyuls (1803- 1860), kapłan, franciszkanin hiszpański, męczennik.

11. Bł. Vincenty Vilar David (1889-1937), męczennik, były uczeń pijarski w Walencji.

12. Bł. Pius IX, (*1792- +1878), /Giovanni Maria Mastai-Ferretti/ papież – od 1846 do1878; beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II, 3.09.2000 r. Papież Pius IX – ogłosił Dogmat o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. , oraz oddał świat w opiekę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

13. Bł. Emmanuel Martín Sierra (1892-1936), kapłan i męczennik.

14. Bł. Bartłomiej Longo (*1841 - +1926), świecki adwokat, założyciel Dominikanek Naszej Pani w Pompei (Italia), apostoł Różańca świętego.

15. Sługa Boży, Luis Amigó Ferrer (1854-1934), biskup, założyciel Tercjarzy i Tercjarek Kapucyńskich.

16. Sł. B. Joaquín Ballester y Llovet (1865-1951), adwokat, założyciel leprozorium (de Fontilles).

17. Sł. B. Marcos Castañer y Sada (1816-1878), Hiszpan, założyciel Instytutu Zakonnic dla Wychowania na Filipinach.

18. Sł. B. Manuel Domingo y Sol (1836-1909), kapłan hiszpański, założyciel Instytutu kapłańskiego dla wychowywania seminarzystów oraz Kolegium hiszpańskiego w Rzymie.

19. Sł. B. Ramón Pascual Ferrer Botella (1894-1936).

20. Sł. B. José Gras y Granolles (1834-1918), założyciel Kongregacji Córek Chrystusa Króla w Granadzie.

21. Sł. B. Manuel Herranz (1880-1968), kapłan hiszpański, założyciel Kongregacji Matki Bolesnej dla towarzyszenia matkom niezamężnym.

22. Sługa Boży Hieronim Kajsiewicz (1812-1873), kapłan polski, współzałożyciel Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców.

23. Sł. Boży. Józef Aparicio Sanz (1893-1936).

24. Sł. B. José Manyanet (1833-1901), kapłan hiszpański, założyciel Córek i Synów Świętej Rodziny dla wychowywania młodzieży wiejskiej i pracującej.

25. Sł. B. Enrique Morant y Pellicer (1908-1936).

26. Sł. B. Franciszek Roldós y Mora (1851-1933), kapłan, odnowiciel Zakonu Minimów w Hiszpanii. (Zakon Minimów – to jedna z gałęzi zakonu franciszkańskiego).

27. Sł. B. Tomás Struzzieri (1706-1780), biskup, pasjonista włoski.

28. Sł. B. Francisco de Paula Tarin Arnau (1847-1910), kapłan, jezuita hiszpański.

29. Sł. B. José Toledo Pellicer (1909- 1936).

30. Sł. B. Josep Iacobi Sebastiani Vilaseca Aguilera (1831-1910), kapłan, były uczeń pijarski w Barcelonie.