Zakon

Św. Leonard Murialdo (1828-1900), kapłan i założyciel Kongregacji św. Józefa, były uczeń pijarskiego kolegium w Savonie.


Leonard przyszedł na świat 26 października 1828 roku. Jego rodzicami byli Leonard i Teresa Ravigliasco. W następnym dniu został ochrzczony w kościele parafialnym S. Dalmazzo i otrzymał imiona: Leonard Jan Chrzciciel Donat i Maria. Miał brata i 7 sióstr. O swojej matce napisze później: "Była dla nas aniołem". O swoim ojcu da podobne świadectwo: "Ojciec mój był urzędnikiem bankowym. Był praktykującym katolikiem, mądrym i sprawiedliwym".

Kiedy Leonard miał 8 lat, rodzice oddali go do prywatnej szkoły, prowadzonej przez ojców pijarów w Savonie (Włochy).

Po powrocie do Turynu studiował filozofię w kolegium św. Franciszka z Pauli, akredytowanym do tamtejszego uniwersytetu. Z kolei rozpoczął studia teologiczne, wieńcząc je doktoratem (1850). W rok potem otrzymał święcenia kapłańskie.

Za zezwoleniem biskupa oddał się pracy duszpasterskiej na peryferiach Turynu, bardzo wówczas religijnie i materialnie zaniedbanych. Głosił słowo Boże, spowiadał, nawiedzał domy ubogich, szpitale, domy poprawcze i więzienia. W pracy tej zetknął się bezpośrednio ze św. Józefem Cafasso i św. Janem Bosco.

Zakładał komitety do budowy nowych kościołów, których brak dawał się dotkliwie wtedy odczuwać w mieście.

Dla utrwalenia rozpoczętych dzieł założył św. Leonard nową rodzinę zakonną pod nazwą św. Józefa (józefitów). Był to rok 1867.

A oto inne jeszcze inicjatywy, które wyszły z wielkiego serca św. Leonarda: "Domy Rodziny" dla młodzieży osieroconej; "Dzieło Dobrej Prasy"; "Banki Spółdzielcze" dla ubogich itp.

Umęczony tak różnorodną apostolską pracą jako zasłużony robotnik odszedł po nagrodę do Pana, gdy miał 72 lata, dnia 30 marca 1900 roku.

Kościół nagrodził swojego apostoła beatyfikacją, której dokonał papież Paweł VI w roku 1963, i kanonizacją, którą tenże papież dokonał w 1970 roku.

Do dnia dzisiejszego zachował się pokój, w którym mieszkał święty, gdzie na modlitwie rodziły się wielkie plany jego i czyny. W archiwum z pietyzmem są przechowywane jego odezwy do robotników chrześcijańskich w Turynie, artykuły, programy i statuty nowych organizacji. Św. Leonard był bowiem pionierskim teoretykiem i praktykiem ruchu robotników chrześcijańskich w Italii.