Zakon

św. Kasper de Bufalo (1786-1837), kapłan i założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa, były uczeń pijarski.


W kalendarzu liturgicznym Zakonu Szkół Pobożnych (Pijarów) w dniu 21 października wspomina się św. Kacpra del Bufalo, ucznia pijarskiej szkoły w mieście Rzymie.

Ks. Kacper del Bufalo widział potrzebę stworzenia wśród kapłanów życia wspólnotowego, pozwalającego na pogłębienie życia duchowego i aktywniejsze działania misyjne zarówno we własnym kraju (Italia) jak i poza jego granicami. Przy pomocy swego ojca duchowego, bpa Franciszka Albertiniego założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Pierwszym domem misyjnym młodego zgromadzenia był stary, opuszczony klasztor św. Feliksa w Giano, w Umbrii, (Włochy) który został ofiarowany misjonarzom przez papieża Piusa VII. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS)- to Stowarzyszenie Życia Apostolskiego, do którego należą kapłani i bracia.

Są trzy filary: Misja- Wspólnota- Duchowość, które charakteryzują charyzmat oraz życie i apostolstwo. Chrystus, który przelał swoja Krew za nas, był dla św. Kacpra i jest tez dla Misjonarzy znakiem wielkiej miłości Boga dla wszystkich ludzi. Dlatego adoracja Chrystusa, który daje swoja Najdroższą Krew za zbawienie wszystkich zajmuje szczególne miejsce w życiu duchowym, wspólnotowym i apostolskim członków Zgromadzenia.

1 maja 2005 roku, została erygowana Polska Prowincja Misjonarzy Krwi Chrystusa

W Częstochowie znajduje się - Sanktuarium Krwi Chrystusa - tworzy je zespół obiektów, wśród których wyróżnia się Dom Misyjny św. Wawrzyńca oraz Kaplica Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. W Domu Misyjnym przechowuje się relikwię Przenajdroższej Krwi - bezcenny dar Sióstr Przenajdroższej Krwi Chrystusa z Schellenbergu w Lichtensteinie. Jest to drobina ziemi z Golgoty nasiąknięta Krwią Chrystusa.


Częstochowskie sanktuarium jest dziełem Misjonarzy Krwi Chrystusa.

21 października 1999 r. arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak uroczyście ustanowił sanktuarium Krwi Chrystusa.


W sanktuarium codziennie odbywa się adoracja przed relikwiarzem w kaplicy Domu św. Wawrzyńca. Co tydzień odprawiana jest Droga Krwi Chrystusa, a raz w miesiącu (każdego 21.) wierni mogą dostąpić indywidualnego błogosławieństwa relikwiarzem Krwi Chrystusa. Szczególnymi świętami w sanktuarium są odpusty: Matki i Królowej Przenajświętszej Krwi (w najbliższą niedzielę przed lub po 24 maja) oraz Przenajdroższej Krwi (1 lipca).

1 maja 2005 roku, została erygowana Polska Prowincja Misjonarzy Krwi Chrystusa.


o. Stanisław SP