Zakon

"List na Dzień Kalasantyński"

25 wrzesień 2015 można pobrać [tutaj]
25 październik 2015 można pobrać [tutaj]
25 listopad 2015 można pobrać [tutaj]
25 grudzień 2015 można pobrać [tutaj]
25 styczeń 2016 można pobrać [tutaj]

"List na Dzień Kalasantyński" 25 stycznia 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 lutego 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 marca 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 kwietnia 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 maja 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 czerwca 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 lipca 2016 można pobrać [tutaj}
"List na Dzień Kalasantyński" 25 sierpnia 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 września 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 października 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 listopada 2016 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 grudnia 2016 można pobrać [tutaj]

"List na Dzień Kalasantyński" 25 stycznia 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 lutego 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 marca 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 kwietnia 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 maja 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 czerwca 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 lipca 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 sierpnia 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 września 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 października 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 listopada 2017 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 grudnia 2017 można pobrać [tutaj]

"List na Dzień Kalasantyński" 25 stycznia 2018 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 lutego 2018 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński"
25 marca 2018 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 kwietnia 2018 można pobrać [tutaj]
''List na Dzień Kalasantyński" 25 maja 2018 można pobrać [tutaj]
''List na Dzień Kalasantyński" 25 czerwca 2018 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 lipca 2018 możan pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 sierpnia 2018 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 września 2018 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 października 2018 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 listopada 2018 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 grudnia 2018 można pobrać [tutaj]

"List na Dzień Kalasantyński" 25 stycznia 2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 lutego  2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 marca 2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 kwietnia 2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 maja 2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 czerwca 2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 lipca 2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 września 2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 października 2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 listopada 2019 można pobrać [tutaj]
"List na Dzień Kalasantyński" 25 grudnia 2019 można pobrać [tutaj]


"List do Nauczycieli Pijarskich"

 • styczeń 2014 można pobrać [tutaj].
 • luty 2014 można pobrać [tutaj].
 • marzec 2014 można pobrać [tutaj].
 • kwiecień 2014 można pobrać [tutaj].
 • maj 2014 można pobrać [tutaj].
 • czerwiec 2014 można pobrać [tutaj].
 • wrzesień 2014 można pobrać [tutaj].
 • październik 2014 można pobrać [tutaj].
 • listopad 2014 można pobrać [tutaj].
 • grudzień 2014 można pobrać [tutaj].
 • styczeń 2015 można pobrać [tutaj].
 • luty 2015 można pobrać [tutaj].
 • marzec 2015 można pobrać [tutaj].


"List do Współpracowników Pijarskich"
 • styczeń 2014 można pobrać [tutaj].
 • luty 2014 można pobrać [tutaj].
 • marzec 2014 można pobrać [tutaj].
 • kwiecień 2014 można pobrać [tutaj].
 • maj 2014 można pobrać [tutaj].
 • czerwiec 2014 można pobrać [tutaj].
 • wrzesień 2014 można pobrać [tutaj].
 • październik 2014 można pobrać [tutaj].
 • listopad 2014 można pobrać [tutaj].
 • grudzień 2014 można pobrać [tutaj].
 • styczeń 2015 można pobrać [tutaj].
 • luty 2015 można pobrać [tutaj].
 • marzec 2015 można pobrać [tutaj].